Expozice s názvem Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni bude v síni v Pražské ulici otevřena až do 3. září.

Výstava přenese návštěvníky do období od 90. let 19. století až do začátku 1. světové války nazývaného také Belle Époque, tedy krásné časy. V dílech významných autorů, jako je například Alfons Mucha, Jan Preisler, František Kupka, Max Švabinský, Jaroslav Špillar, Josef Váchal, Antonín Hudeček či Antonín Slavíček, jsou na ní prezentovány všechny důležité umělecké směry, které se v tomto období etablovaly - symbolismus, secese a impresionismus.

„Návštěvníci mají příležitost zhlédnout díla, která se velmi záhy stala nedílnou součástí českého dějepisu výtvarného umění, v němž zaujímala dominantní postavení. Mezi ně bezesporu patří práce dvou vůdčích osobností té doby – triptych Jaro od Jana Preislera, který se stal klíčovým dílem české secese, a obrazy Antonína Slavíčka, zejména z jeho tzv. ‚kameničkovského‘ období, jež předznamenávaly nástup moderního českého umění 20. století,“ uvádí autor výstavy a ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Výstava prezentuje téměř 120 děl, rozdělených do čtyř tematických celků – Krajina, Víra a nadpřirozeno, Život na venkově a Život ve městě. „Výstava představuje početnou a mimořádně kvalitní kolekci českého umění přelomu 19. a 20. století. Právě tato sbírka Západočeské galerie patří k tomu nejlepšímu nejen v rámci jejího sbírkového fondu, ale nepochybně i v kontextu veřejných sbírek v České republice. Tuto sbírku zároveň dlouhodobě a systematicky rozšiřujeme,“ vysvětluje Roman Musil.

Mezi mimořádné akvizice do této sbírky podle něj bezpochyby patří například série přípravných kreseb Františka Kupky ke světově proslulému cyklu Peníze (1901) a jeho samostatná kolorovaná kresba Ukřižovaný dělník (1901). Nedávno také galerie pořídila dlouho nezvěstné dílo Emanuela Krescence Lišky Svítání po Velkém pátku (1903), které patří nejen k jeho nejrozměrnějším, ale také posledním obrazům.

Atmosféru doby dokreslují na výstavě dobové fotografie, plakáty, ale také technické novinky a první záznamy pořízené filmovou kamerou. „Návštěvníci tak uvidí například první gramofon, fonograf, fotoaparát či počítací stroj. Součástí výstavy budou také filmové projekce natočené na počátku 20. století,“ doplňuje Ivana Skálová, kurátorka výstavy.

Součástí doprovodného programu budou také komentované prohlídky, při nichž návštěvníky výstavou provede Roman Musil. Konat se budou 25. dubna, 26. května a 29. srpna, vždy od 17 hodin. O obrazech Jana Preislera bude 8. června od 17 hodin přednášet Ivana Skálová a na 9. května a 14. června se od 16 do 18 hodin chystají tvůrčí dílny pro děti.