Je určeno posluchačům středních a vysokých škol, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby v daném roce, v němž musejí dosáhnout věku patnácti let. Kandidáty navrhují výhradně jednotlivé školy. Fyzické osoby nemohou návrhy podávat.

Formuláře pro navrženíkandidátů za rok 2017 je možné vyzvednout v kanceláři Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň od 1. prosince nebo si je stáhnout z webu www. nadace700.cz. Návrhy se odevzdávají do 10. ledna. Cenu hotovost ve výši 15.000,- Kč může získat jeden nebo více kandidátů (nejvýše však tři – v tomto případě je částka rozdělena).

Nadace udělí i ocenění Plzeňský Orfeus junior žákům do patnácti let.

Cena bude předána na plese nadace 9. února v Měšťanské besedě.