Busking Fest 
I letos se uskuteční Pilsen Busking Fest – festival pouličního umění, při kterém celé centrum města již po sedmé zaplaví desítky zahraničních, českých i plzeňských umělců, a to 4. a 5. září 2020. Pilsen Busking Fest je neziskový mezinárodní festival pouličního umění, tzv. buskingu. Během festivalu se prezentuje různorodé umění ve veřejném prostoru přímo obyvatelům nebo návštěvníkům města Plzně. Mezinárodní rozměr již 7. ročníku festivalu letos dodá kolem 15-ti zahraničních umělců, kteří byli pečlivě vybráni tak, aby byla co největší pravděpodobnost, že na festival skutečně dorazí. 

Divadlo J. K. Tyla
2. 9., 19 hodin: Jsme muzikál! 70 - premiéra. První koncert Jsme muzikál! 70 se měl konat 12. března od 19 hodin na Nové scéně - tedy na den přesně od premiéry Divotvorného hrnce, vůbec prvního muzikálu uvedeného v Plzni. Premiéra byla přesunuta na 2. září 2020 od 19 hodin. Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Mezinárodní dixielandový festival
Popáté se v Plzni uskuteční Mezinárodní dixielandový festival. Sobotní program bude od 16 hodin hostit Měšťanská beseda, v neděli od 15 hodin zahrají kapely v Riegrově ulici.

DEPO2015
3. 9., 20 hodin:
Stand up comedy z pořadu Na stojáka. Tentokrát v DEPO2015 zazáří Tomáš Surfista Měcháček, Daniel Čech a Arnošt Frauenberg.

Góóól: výstava s největšími příběhy české kopané, na velkém hřišti si s dětmi procvičte nejen základy fotbalu, ale také týmovou spolupráci a férovou hru.

WALLZ no. 1: Výstava byla zahájena v rámci prvního ročníku plzeňského street art festivalu WALLZ. Představuje jak výběr ateliérové tvorby všech umělců, kteří se festivalu zúčastnili, tak i přímé umělecké zásahy do výstavního prostoru. Ty tak bude možné vidět pouze v průběhu výstavy. Poté je čeká stejný osud, jaký běžně potkává street artová díla na ulici: bílá barva a váleček.

ZACH´S PUB:
3. 9.: Mucha (koncert) 

MĚŠŤANSKÁ BESEDA
31. 8.: Po siréně swing, 1. 9.: Lucie Bílá, 2. 9.: Cavewoman, Drahá legrace (divadlo), 6. 9.: Kouzelná školka (pro děti), Psychopat je také člověk? (přednáška). 

Filmové večery na Náplavce – 5. 9.: Tajemná řeka. Festival Finále Plzeň nabízí během letošního léta sérii večerních filmových projekcí na prostranství centrální městské náplavky na Anglickém nábřeží. Vstupné zdarma.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Výstava Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze poprvé představuje tvorbu svých studentů mimo hlavní město. Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění 19. století. Výstava se zaměřuje se na fenomén narůstání volného času v různých sociálních vrstvách, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění.

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století. Výstava se zaměřuje se na fenomén narůstání volného času v různých sociálních vrstvách, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění. Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek ZČG a Národní galerie v Praze.

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Výstava Václav Malina – Útěky a návraty. Po dvaceti letech, které uplynuly od retrospektivy v Západočeské galerii, se Václav Malina představuje ve „své“ Plzni velkou bilanční výstavou, uspořádanou k jeho 70. narozeninám (do 6. 9.).

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Ota Pavel – známý i neznámý,
 výstava představuje život a dílo známého spisovatele a novináře (do 5. 9.).

Galerie Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Výstava Very British,
klobouky a pokrývky hlavy jsou součástí kultur již od samého počátku. Výstava Very British má za cíl poukázat na britské tradice v kontextu českého prostředí (do 4. 9.).

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Hlavní budova: Milování v přírodě - průvodce intimním životem zvířat. Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat, vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých rozmnožovacích strategií – tedy důvody, které vedly k jejich evoluci. Jádrem výstavy jsou kvalitní fotografie a sbírkové předměty doplněné vysvětlujícím textem, který je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Muzeum loutek
Rodinný program Expedice na niti umožní návštěvníkům s dětmi prozkoumat Muzeum loutek expedičním způsobem. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Vždy ve středu čeká návštěvníky loutkářská dílna profesora Skupy, ve které si děti mohou zkusit i výrobu jednoduchých loutek, nebo Lazebnický dvorek, kdy se mohou návštěvníci seznámit s detaily barokního lazebnictví. Muzeum nabízí také půjčení loutkového divadla, které obsahuje základní pohádkové postavy, různá pozadí a krátké scénáře loutkových her, aby bylo možné zahrát jakýkoliv příběh nebo pohádku.

Národopisné muzeum Plzeňska
Věra Sidorjaková - Mezi soškama si připadám jako v ráji. Výstavou děl amatérské sochařky z Plas Věry Sidorjakové Národopisné muzeum Plzeňska volně navazuje na populární cyklus letních výstav v atriu Chotěšovského domu „Letní keramický dvorek“. Zatímco „Letní keramické dvorky“ představovaly tvorbu ryze profesionálních umělců a umělkyň z Plzně a Plzeňska, výstavou děl Věry Sidorjakové zahajuje Národopisné muzeum Plzeňska projekt, v rámci kterého se budou moci návštěvníci seznámit s tvorbou insitních a lidových tvůrců/umělců. Vstup zdarma.

Vyšívané s láskou. Lidová ornamentika Plzeňska ve fotografii. Panelová výstava ve sklepení muzea představuje tradiční ornament z Plzně a širšího Plzeňska, zachycený na starých negativech, fotografiích a současných digitalizátech.

Co je psáno, to je dáno. Jádro výstavy tvoří unikátní soubor kalamářů nejrůznějších typů, řemeslného či uměleckořemeslného zpracování z 18. – 20. století ze soukromé sbírky Zdeňka Sluky. Tento výjimečný soubor je zasazen do regionálního kontextu písemné kultury a obecně gramotnosti v městě Plzni téhož období. Návštěvníci se seznámí s úlohou jazyka a písma v utváření sociálně – kulturního prostředí Plzně 19. století a v rámci výstavy budou moci také absolvovat doprovodný program, určený především žákům základních škol.

27. 8.: Rok na vsi – domácká lidová výroba. V rámci prohlídky této části Národopisného muzea je možné absolvovat speciální doprovodný program, ve kterém se seznámíte s praktickými ukázkami jednotlivých druhů domácích řemesel, typických pro venkovské oblasti širšího Plzeňska. Seznámíte se s nejpodstatnějšími svátky a obyčeji zvykoslovného roku a pod dohledem zkušených lektorů si navíc vyzkoušíte zpracování ovčí vlny; předení na kolovratech a vřetánkách; tkaní na tkalcovském stavu; draní peří a mnoho dalšího. Délka programu: 90 min. Zájemci se musí předem objednávat tel. čísle 378 370 201 nebo na e-mailu narodopis@zcm.cz a asmausova@zcm.cz