Plzeň – Zcela mimořádný projekt připravil operní soubor Divadla J. K. Tyla pro letošní ročník Smetanovských dnů. V rámci festivalu uvede plzeňská opera 16. března Lidský hlas, výjimečné operní monodrama francouzského skladatele Francise Poulenca, které je ojedinělé v celé operní literatuře. Po premiéře budou mít diváci ještě tři možnosti dílo zhlédnout a vyslechnout – 9. a 30. dubna a 31. května. Tím, kdo prosadil Lidský hlas vůbec poprvé na scénu Divadla J. K. Tyla, je bývalá dlouholetá sólistka plzeňské opery Lilka Ročáková Rybářová.

Pro Divadlo J. K. Tyla jste už upravila a jako režisérka nastudovala dvě operní inscenace pro dětské publikum – Bastiena a Bastienku a představení nazvané O Rusalce. Proč jste se tentokrát rozhodla pro projekt určený dospělým divákům?
Právě mimořádný ohlas představení pro děti mne přivedl na myšlenku uskutečnit obdobným způsobem inscenaci pro dospělé publikum. Kouzlo takto pojaté inscenace spočívá v bezprostředním kontaktu jeviště a hlediště, tedy bez obvyklé bariéry prostoru pro orchestr. Dle mé zkušenosti takto kontaktní představení nabízí nevšední zážitek nejen opernímu divákovi, ale má také reálnou šanci oslovit diváka, který zatím cestu k opeře nenašel.

Proč jste vybrala Lidský hlas?
Je jasné, že zdaleka ne každý operní titul by byl vhodný k takto pojaté inscenaci. Opera Francise Poulenca „Lidský hlas" svojí intimitou však přímo vybízí k takovému provedení. Jedná se o skvělé, naprosto ojedinělé dílo v celé operní literatuře. Tato „reality show" smrti na jevišti je strhujícím dramatickým dílem. Čtyřicetiminutový telefonický rozhovor plný citových zvratů nenechá diváka ani na okamžik vydechnout.

Vaše dosavadní inscenace našly místo ve foyeru plzeňského Velkého divadla. Z jakých důvodů jste nyní zvolila Klub Komorního divadla?
Prostředí tohoto klubu jsem zvolila záměrně. A to pro jeho poněkud tísnivou atmosféru.

Poulencova opera vznikla podle slavné hry Jeana Cocteaua. Proč jste dala přednost českému překladu?
V opeře Lidský hlas je slovo pochopitelně umocněno hudbou. Z toho důvodu bylo tedy nanejvýš nutné, aby Poulencova opera zazněla v češtině. Renomovaná překladatelka Eva Bezděková dokázala s velkým pochopením převést operní libreto významného básníka Jeana Cocteaua do češtiny.

Máte od začátku štěstí na spolupracovníky, kteří jsou pro inscenaci obdobně zapálení?
Samozřejmě pustit se do tak mimořádně náročného díla by nebylo možné bez spolupracovníků, se kterými mne pojí vzájemná důvěra. Ivana Janečková je nejen zkušenou korepetitorkou, klavíristkou, ale v tomto případě interpretkou, jež svým vedením zpěváka zdatně supluje dirigenta. Ivanu Klimentovou jsem měla možnost poznat při spolupráci na mých dvou předchozích inscenacích pro děti. Od počátku byla pro mne jedinou představitelkou této exponované role. Hledala jsem interpretku, která bude mít – vedle hlasu schopného vyjádřit citová hnutí – nesporný herecký talent a v neposlední řadě zaujme diváka také svojí fyzickou krásou. To všechno – dle mého názoru – Ivana Klimentová splňuje.

Operu uvedlo kdysi Národní divadlo s orchestrem a s Alenou Míkovou a Miladou Šubrtovou v hlavní a jediné roli. Vaše verze si vystačí s klavírním doprovodem. Bylo hodně složité získat práva k provozování?
Když jsme se rozhodli uvést operu Lidský hlas, netušili jsme, s jakými obtížemi se setkáme při získávání práv na její uvedení. Dědicové Francise Poulenca totiž jen velice neradi poskytují práva k provedení pouze s klavírem. To, že jsme tato práva po zdlouhavém vyjednávání získali, je vskutku malý zázrak. Nepodařilo se to mnohem renomovanějším divadlům v Evropě.

Petr Dvořák