Rodák z Chlumu u Zbiroha připravil novou výstavu a chystá i další. V úterý v 17 hodin začne první z nich v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 4, který ji pořádá spolu s Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti. Potrvá tady až do 24. dubna.

Výstava našla své místo v sídle čtvrtého plzeňského obvodu nikoli náhodou, neboť autor ji věnoval právě této části města Plzně. Pod názvem Doubravka v obrazech Klementa Štíchy se skrývají umělcovy kresby, pastely a kombinované techniky. Přibližně tři desítky prací rozdělil autor do tří tematických okruhů. Do prvního zařadil díla přímo s motivy z Doubravky – s kostelem svatého Jiřího, s kostelem svatého Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích či s námětem obce Bukovec se zachovalou lidovou architekturou. Další práce pak přibližují Plzeň vůbec a třetí okruh zahrnuje městskou krajinu, neboť k přírodě má Klement Štícha celoživotně mimořádně blízký vztah. Další svou výstavu chystá na jaro do plzeňské Galerie Jiřího Trnky.