To se konalo letos v Plzni, a to v oborech sólový zpěv, klavír, smyčcové a ostatní nástroje.

„V silně mezinárodně obsazené kategorii sólového zpěvu prokázala své hlasové kvality a umění interpretace Adéla Lučanská a získala – stejně jako před rokem – první cenu. Na třetím místě se umístila Lucie Zvoníková – taktéž z pěvecké třídy Svatavy Luhanové," zdůraznila Daniela Mandysová za pěvecké oddělení katedry hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Tady obě úspěšné mladé sopranistky studují a obě se už také výrazně prosazují na scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Mimořádné úspěchy však zaznamenala katedra i v dalších soutěžních oborech. „První vítězkou ve hře na smyčcové nástroje se v téměř dvacetileté historii těchto klání stala Martina Stachová, absolventka plzeňské konzervatoře ve hře na housle, nyní studentka katedry. V kategorii ostatních nástrojů si zopakovala vítězství z loňského roku Radka Drahozalová a druhé místo získala Petra Vlčková, obě studentky Jarmily Vlachové z akordeonového oddělení katedry," podtrhla Daniela Mandysová.