To jsou otázky, na něž se snaží odpovědět dlouhodobý projekt občanského sdružení Johan, které už od poloviny minulého roku hledá nejkrásnější obraz. Lidé mohou na web www.nejkrasnejsiobraz.cz vkládat díla, která jim visí v domácnostech, a doplnit je příběhem, proč je pro ně právě tento obraz tím nejkrásnějším na světě.

„Ozývají se nám lidé z celé republiky a sběr fotografií obrazů je stále otevřený, takže zájemci se stále mohou do našeho projektu zapojit," říká Helena Dienstbierová Šimicová ze spolku Johan, která projekt Nejkrásnější obraz připravila. „V počáteční fázi projektu jsme se zajímali především o člověka a jeho vztah k obrazu," pokračuje a dodává: „Ukázalo se, jak je pro člověka důležitý osobní příběh, který se k uměleckému dílu váže. Pro vztah líbí – nelíbí není v mnoha případech tak důležité vysoké estetické cítění, ale prožitek, který má konkrétní člověk spojený s konkrétním dílem. Myslím si, že výstupy z našeho projektu mohou být důležité i pro umělce, protože jim mohou pomoci pochopit, jak a proč lidé umění přijímají."

V rámci projektu zahajuje Johan ve spolupráci se Západočeskou galerií (ZČG) v Plzni sérii přednášek na téma Umění dívat se/vizuální kultura soudobé společnosti. První z nich se koná zítra od 19 hodin v přednáškovém sále ZČG v Pražské ulici č. 13. Přednáší Jaromír Murgaš, zástupce vedoucího katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Jeho přednáška nese název Dotyky gestaltu. Gestalt jako prožitkový směr v psychoterapii umožňuje uvědomit si některé rysy vnímání, poznání i uvědomování, což se odráží i na tom, co člověka v umění oslovuje.

„Sérií přednášek chceme zájemcům přiblížit mezioborový pohled na téma vizuální kultury, přinést podněty nejen z tradičních dějin umění, ale také z filozofie, sociologie i psychologie," poznamenává Helena Dienstbierová Šimicová. Další přednášky se v Západočeské galerii uskuteční 19. března, kdy Václav Hájek z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy bude hovořit na téma Mýtus stvoření v komerční reprezentaci. Další přednášky se budou konat 16. dubna, 21. května a 16. června.