Akci pořádá zpěvák Petr Beneš, známý též jako plzeňský Louis Armstrong, jemuž se podařilo přizvat řadu hostů. Spolu s jeho bandem Jeepers Creepers se na pódiu vystřídají Přelet M. S., Katka Jarolímová, Hana Rendlová a také jazzman z nejpovolanějších – Jiří Stivín. „ Nesmírně si vážíme toho, že naše pozvání přijal," říká Beneš, podle nějž je cílem koncertu získat dětskému domovu 40 tisíc korun. Zda se to podaří, záleží jen na návštěvnících akce.

Ředitelka trnovského domova Helena Tichá je za pomoc velice vděčná. „S Petrem Benešem jsme se seznámili na akci v jiném dětském domově a časem jsme navázali úspěšnou spolupráci. Loňský první koncert se vydařil nejen co se týče hudební produkce, ale hlavně také co do atmosféry, která byla skvělá. Vyšlo také počasí a já doufám, že letos si to zopakujeme," věří Helena Tichá.

Dětský domov Trnová poskytuje zdravotní, ústavní a výchovnou péči dětem od jednoho roku do šesti let, o něž nemá kdo pečovat nebo kterým nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině, případně náhradní rodinnou péči. Od roku 2005 pečují jeho zaměstnanci v zařízení zvaném Delfínek také o děti vyžadující okamžitou pomoc. Do Delfínka je možné svěřit děti nejen na základě rozhodnutí soudu, ale také v případě řešení problematické situace v rodině na základě písemné žádosti rodičů. Lze tedy pomoci rychle, podle potřeby v jakoukoliv denní i noční hodinu.
Benefiční koncert začne úderem 19. hodiny.