„Je možné použít slova znovuobjevení či znovuzažití,“ konstatuje Jan Vlček. Anglický název tak charakterizuje nejen vystavená díla, ale i životní styl Jana Vlčka. „Je to cesta časem, snaha, co nejvíce se přiblížit historii,“ říká o svých aktivitách Jan Vlček.

Výtvarník je totiž členem klubu vojenské historie Druhé pěší divize, což byla část americké armády, která osvobodila Plzeň v květnu 1945. Patří k těm, kdo se v autentickém oblečení a s dobovou technikou snaží zažít to, co vojáci před více než sedmdesáti lety. Tento jeho životní styl mu pak je inspirací v jeho tvorbě. Ve svých obrazech zpracovává válečná témata.

ZDARMA V DOBĚ SLAVNOSTÍ SVOBODY

Jan Vlček v Plzni své dílo prezentuje po dlouhých letech a asi vůbec poprvé v takovém rozsahu a reprezentativním výběru.
„Výstavu Jana Vlčka se nám podařilo skvěle načasovat na dobu, kdy se v Plzni konají Slavnosti svobody,“ připomíná ředitelka galerie Zuzana Motlová a dodává, že ve dnech Slavností svobody 5. – 8. května galerie umožní, aby si výstavu děl Jana Vlčka mohli návštěvníci prohlédnout zdarma.

KRAJINOMALBY, PORTRÉTY I HISTORICKÉ PŘEDMĚTY

Na výstavě je představován výběr z několika Vlčkových cyklů, na kterých pracuje i několik let. „K nejstarším vystaveným dílům patří obrazy ze souboru Krajina, která může explodovat, V tomto cyklu používá jednoduché piktogramy zbraní, jež mají symbolizovat historickou zkušenost i vybavenost současného světa vojenskou technikou,“ představuje část vystavených děl kurátorka Hana Šauerová.
V galerii jsou zastoupen také cyklus 'pyroobrazů'. „Na klasicky připravené podmalované plátno Jan Vlček aplikoval řízenou kresbu pomocí zápalné šňůry a střelného prachu,“ vysvětluje nezvyklý termín kurátorka.

Stavby pro bydlení: Bytový dům Veleslavínova
Stavba roku 2016: prohlédněte si 16 nominací a hlasujte v anketě

K vidění je také soubor portrétů odbojářů. „Vytvářím je podle dobových fotografií, které je možné nalézt v archivech. Za každým portrétem je silný lidský příběh. Prvním ztvárněným byl Václav Morávek z legendární odbojové skupiny Tři králové,“ uvádí výtvarník. Mezi dalšími portrétovanými je např. Irena Bernášková, první žena popravená za okupace.

„Vlčkova umělecká reflexe nevychází z jeho přímé zkušenosti z válečného konfliktu, ale ze vzpomínek zprostředkovaných důsledným studiem moderní historie a celého válečného aparátu, který podrobně analyzuje jak po stránce formální, tak i etické a estetické,“ říká k tvorbě Jana Vlčka jeho kurátorka.

V podzemních výstavních prostorách Galerie města Plzně jsou pak k vidění časosběrné dokumenty z 'reenactmentových' umělcových aktivit i jeho sbírka válečných vyznamenání a drobných dobových předmětů.

PLZEŇSKÝ PATRIOT

Jan Vlček žije i tvoří v Plzni. „A taky ve svém rodném městě vychovám své děti – malé Plzeňáčky. A jsem za to rád. Plzeň má lidský rozměr i bohatou historii. Miluji to tady a nechtěl bych bydlet jinde,“ vyznává se.

Jan Vlček● narodil se v roce 1977 v Plzni
● vystudoval pražskou Akademii výtvarného umění (AVU). Prošel ateliérem Nových médií Veroniky Bromové a Intermediální školou Milana Knížáka.
● Jeho dílo je mimo jiné zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze i v Artotéce města Plzně, která vlastní dva obrazy z Vlčkova cyklu Pérák. Vlčkova díla zakoupila také Galerie Klatovy / Klenová,Nadace Jany a Milana Jelínkových i řada soukromých sběratelů
● Vytvořil reliéf pamětní desky posledního padlého amerického pilota na evropském bojišti – Virgila Paula Kirkhama, který byl sestřelen u Újezda nedaleko Trhanova. Deska byla odhalena v roce 2011
● Byl členem umělecké skupiny Zhotoven, s níž se však rozešel
● Od 2012 se věnuje postgraduálnímu studiu na AVU

DOPROVODNÝ PROGRAMvýstavy
Jan Wolfchen Vlček
Time Travel Historical Reenactment
5. – 8. května: Slavnosti svobody, vstup zdarma
7. května: volná neděle, tvořivá dílna pro děti a rodiče 13:00-18:00
vstup zdarma
26. května: Muzejní noc vstup zdarma
komentovaná prohlídka s autorem
otevřeno do 23:00
1. června: Jeden obraz výtvarná dílna ke Dni dětí
od 15 hod.
4. června: volná neděle, tvořivá dílna pro děti a rodiče 13:00-18:00
vstup zdarma