Výstava Lidová zbožnost na Plzeňsku končí až 5. listopadu.

Má dvě části. „Jedna je informativní. Texty na panelech jsou vlastně doplněním stálé expozice Diecézního muzea, na níž je představen liturgický rok z pohledu oficiální katolické církve. Nám bylo líto, že jde pouze o tento jediný pohled, a tak jsme na tuto výstavu připravili texty, které doplňují, jak církevní svátky chápal běžný člověk na venkově i ve městě a jaké zvyky se k oněm liturgickým obdobím na Plzeňsku dodržovaly,“ říká Luděk Krčmář, který je autorem informativních textů.

Druhou část výstavy tvoří předměty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni – oddělení národopisu. Dokumentují úctu lidí ke světcům, putování na svatá místa, ukazují vybavení domácích 'svatých koutků', osobní motlitební tisky a nechybí ani předměty, jimž lidová víra připisovala magickou moc – především škapulíře.

Dobové fotografie upomínají na tradici plzeňských poutí na Svatou Horu u Příbrami nebo do Tanaberku ke sv. Anně.