Jednokolová soutěž pro klavíristy do osmnácti let, pro níž je uzávěrka přihlášek 30. září, je jedním z hlavních projektů nadačního fondu Bachova akademie Dobřany a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany. Myšlenkou soutěže je popularizace Bachovy tvorby mezi mladými umělci. Hlavní cenou je už podruhé pianino S2 Zimmerman vyrobené v Hradci Králové firmou C. Behstein Europe. V čem je soutěž specifická a jaké jsou podmínky pro uchazeče? Nejen na to jsme se zeptali ředitele Dobřanské ZUŠ Jana Vozára.

Co vedlo k založení této soutěže?
V roce 2018 uplynulo 333 let od narození J. S. Bacha a toto ‚magické‘ číslo nás inspirovalo pro založení nadačního fondu Bachova akademie Dobřany. Mezinárodní bachovská soutěž se stala jedním z důležitých projektů, které nadace pořádá. Má být impulsem pro mladé klavíristy, aby pochopili, že Bachova hudba dává široký tvůrčí prostor každému, kdo má odvahu se do studia této krásné hudby ponořit.

https://www.youtube.com/watch?v=RX3QfeGGeIw&t=91s

V čem se Bachovská cesta liší od jiných klavírních soutěží?
Soutěž jsme pojali netradičně. Na soutěžící jsou kladeny nároky na osobité pojetí, muzikálnost a hudební praktičnost. Interpreti mohou hrát z not a tím se přiblížit hudební praxi v baroku. Jednu vybranou skladbu soutěžního repertoáru je možné zahrát i na cembalo. J. S. Bach je tvůrcem skladeb s různou náročností. Soutěžní formou chceme připomenout díla tohoto barokního mistra, která nás mohou inspirovat a vést k výchově mladých muzikantů.

Jakým způsobem je vybírán repertoár pro jednotlivé věkové kategorie?
Soutěž je vyhlašována ve dvou základních skupinách: Ve skupině A najdeme celkem pět věkových kategorií a ve skupině B jednu věkovou kategorii. Do skupiny A se řadí žáci soukromé výuky a základních uměleckých škol, do skupiny B se řadí studenti hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií od patnácti až osmnácti let věku. V A kategorii je povinná minimálně jedna skladba z uvedených děl J. S. Bacha. Povinné skladby vybírala odborná porota. V kategorii B1 jsou povinné dvě skladby. Další skladbu z děl J. S. Bacha si může soutěžící vybrat dle vlastního výběru. Na doplnění repertoáru si může soutěžící vybrat jednu nebo více skladeb jiného stylového období a ze světového repertoáru dle vlastního výběru. Doporučujeme zařadit i skladbu z vlastní země.

Více než desítka známých českých influencerů se představí v Plzni
Plzeň zažije originální show. Přijedou známí youtubeři

Jak probíhá hodnocení soutěžících?Soutěžící hodnotí sedmičlenná mezinárodní odborná porota. Každý porotce udělí soutěžícímu 1 až 25 bodů. Po skončení soutěžní kategorie odevzdají své bodovací lístky tajemníkovi, který nejvyšší a nejnižší dosažený počet bodů od poroty škrtne a vypočítá bodový průměr od zbývajících pěti porotců. V případě shodného bodového průměru u více soutěžících, rozhodne o jejich umístění porota. Ta může v každé kategorii udělit jednu první, druhou a třetí cenu a čestná uznání I., II. a III. stupně.

Jde při Bachovské cestě jen o soutěžení, nebo nabízí i něco víc?
Nechceme, aby Bachovská cesta byla jen pouhým soutěžním kláním. V letošním roce bude bachovská soutěž obohacena o výstavu nových pianin firmy C. Bechstein Europe s.r.o. v Hradci Králové. Celkem bude přivezeno pět nových pianin. Soutěžící, pedagogové, rodiče i široká veřejnost bude mít tak ojedinělou možnost, si nová pianina vyzkoušet. Hradecká firma je generálním partnerem soutěže a pro absolutního vítěze věnuje hlavní cenu, a to nové pianino S2 Zimmermann. Návštěvníci soutěže si mohou zakoupit noty od hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha. Novinkou letošního ročníku bude spolupráce s pražskou Konzervatoří a střední školou Jana Deyla. Lidé se budou moci seznámit, jak se takové pianino vyrábí, z čeho se skládá a jaká tajemství tento krásný nástroj v sobě ukrývá. To vše pod odborným dohledem pana Michala Bartovského a jeho studentů.

Tublatanka zahájí své výroční turné v Plzni.
40 rocků. Slovenská Tublatanka zahájí výroční turné v Plzni

Kdo bude letos zasedat v porotě?V letošním roce tvoří devítičlennou mezinárodní odbornou porotu německý cembalista, varhaník a dirigent Bernhard Klapprott z Institutu pro starou hudbu Akademie F. Liszt ve Výmaru, česko-makedonská koncertní pianistka Ema Jedlička Gogova ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a Konzervatoře Brno, maďarská koncertní cembalistka Borbála Dobozy z Akademie F. Liszt Budapešť, česko-italská koncertní pianistka a varhanice Anna Kašparová z umělecké školy Randaberg a Univerzity Stavanger, český koncertní pianista Lukáš Klánský z Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a AMU Praha, polský koncertní pianista, hráč na hammerklavier a cembalo Tomasz Ritter a český dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák.

Chystáte do budoucna v soutěži nějaké změny?
V následujících letech bychom ji rádi rozšířili o další nástroje, jako je cembalo, akordeon nebo varhany.

Jaký je váš osobní pohled na význam barokní hudby, skladby J. S Bacha a klavírního umění v životě dospívajících?
Důležitý je fakt, že žádný skladatel, kam paměť v historii sahá, kromě Bacha, nevytvořil cíleně, a tak profesionálně, dílo začínající elementárními skladbami pro malé děti, dále pokračujíce klavírní školou pro žáky a pak návazně skladbami pro studenty, postupně až k vrcholné kvalitě hry na klávesové nástroje, jako jsou Goldbergovy variace, nebo k vrcholu kompozičnímu, za což bychom mohli považovat Bachovo Umění fugy. Chce-li dnes mladý hudebník opravdu profesionálně pojmout své studium tak, aby byl schopen seriózně interpretovat skladby Beethovena, Chopina, Schumanna, Brahmse nebo Liszta a Rachmaninova, neobejde se bez studia Bachovy hudby.

Jedním z vystupujících na retromejdanu Tenkrát na Západě - Devadesátky! bude Kečup.
V Depu se chystá retromejdan, vystoupí plzeňské legendy z devadesátek

Máte svůj nejoblíbenější okamžik nebo vzpomínku z předchozích ročníků soutěže?Hlubokým zážitkem pro mě byl zahajovací koncert druhého ročníku bachovské soutěže, který se uskutečnil v krásných prostorách barokního kostela sv. Mikuláše v Dobřanech. V první části vystoupil se skladbami J. S. Bacha polský klavírista Tomasz Ritter. Ve druhé části zazněl Koncert c moll BWV 1060 výše zmíněného skladatele. Představily se na něm maďarská cembalistka Borbála Dobozy a makedonsko-česká klavíristka Ema Jedlička Gogova za doprovodu smyčcového kvinteta. Koncert zazněl ve světové premiéře, kdy původní obsazení koncertu pro dvě cembala, bylo nahrazeno klavírem a cembalem. Experiment se i přes počáteční pochybnosti nakonec vydařil. Koncert se stal nezapomenutelným a ojedinělým zážitkem, který publikum ocenilo potleskem ve stoje.

Kdo vystoupí na zahajovacím koncertě letos?
Slavnostní zahájení se uskuteční 26. října od 18 hodin v prostorách naší školy. V programu Bach mnoha tváří vystoupí klavírista Lukáš Klánský a německý cembalista Bernhard Klapprott.