Proč, s jakými záměry a cíli, sbor vzniká?
Cílem je vytvořit sbor, který bude vystupovat v operních inscenacích, připravovat svá vlastní představení a také vyvíjet koncertní činnost. Děti projdou komplexní pěveckou výukou a na konci každého roku obdrží certifikát o absolvování tohoto studia. Záměrem je nabídnout dětem kvalitní volnočasovou aktivitu, která zároveň rozvine jejich hudebnost. Navíc chceme nabídnout radost ze společné muzikantské činnosti i možnost slev na vybraná operní představení v Divadle J. K. Tyla.

Jak často se děti budou učit a kdo je povede?
Na všechny se těší zkušení sbormistři a pedagogové, pod jejichž vedením získají děti základní pěvecké dovednosti i první zkušenosti v jevištní práci, projdou důkladným intonačním a rytmickým výcvikem a naučí se orientovat i v hudební teorii a dějinách hudby. Vyučovat začínáme v únoru, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek odpoledne v rozsahu čtyř hodin týdně.

Kdo a kdy se může přihlásit?
Nábor se uskuteční 27. a 30. ledna od 16 hodin ve sborovém sále Velkého divadla v Plzni, kam je třeba v tuto dobu přijít zadním vchodem. Podmínka pro všechny zájemce od šesti do třinácti let je jediná – připravit si dvě lidové písničky podle vlastního výběru.

Petr Dvořák