Těleso s tradicí od roku 1821 koncertuje během září v mariánskolázeňském společenském domě Casino hned čtyřikrát – a všechny večery řídí jeho dosavadní šéfdirigent. V jednom případě se však už bude o taktovku střídat s nastupujícím šéfdirigentem Martinem Peschíkem, který dosud působil v opeře Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.

Michael Roháč, mladý umělec s českými kořeny, žil až do devadesátých let v Kanadě, ale vrátil se do vlasti svých předků a s obrovským entuziasmem se začal věnovat českému hudebnímu životu. V dobré paměti je i jeho spolupráce s Plzeňskou fil– harmonií, kde přivedl k životu poutavě a netradičně pojímané koncerty pro dětské publikum.

Jeho zářijové koncerty v Mariánských Lázních patří slavným tancům a serenádám, hudbě čistě symfonické i operním áriím. Při svém rozloučení s orchestrem a publikem uvede skladby Musorgského, Dvořáka, Sibelia a v premiéře vlastní dílo nazvané Slavkovský les, které snad ani jinde než na mariánskolázeňském pódiu do života vstoupit nemůže.