Městská galerie od 7. září do 19. listopadu prezentuje díla jednoho z nejproslulejších českých výtvarných umělců – Karla Malicha. Na větší částku byla pojištěna jen výstava věnovaná tvorbě Jiřího Trnky v roce 2015.

„Výstavu děl Karla Malicha pro nás připravil kurátor, sběratel, filmový režisér a producent Martin Dostál,“ uvádí ředitelka GA/MP Zuzana Motlová. Dodává, že zhruba sedm desítek děl bylo vybráno výhradně ze soukromých sbírek tak, aby mohla být umístěna v členitém prostoru městské galerie. „Nejde tedy o reprezentativní průřez tvorbou Karla Malicha,“ podotýká ředitelka. I tak však výstava obsahuje dlouhý časový horizont Malichovy tvorby. Jsou na ní zastoupena díla z 50. let minulého století až po ta, která vznikla v novém tisíciletí. „Vystavujeme Malichovy kresby pastelem, jeho serigrafie, což je zvláštní grafická technika, s níž tvořil svá novější díla, k vi-dění jsou také jeho drátěné plastiky ze 70. let minulého století a ve sklepení máme umístěny Malichovy plastiky z plexiskla,“ informuje Zuzana Motlová. Ve sklepení mohou návštěvníci výstavy zhlédnout dokumentární film o Karlu Malichovi, jehož název Prostě se to děje je zároveň podtitulem plzeňské výstavy. Martin Dostál šestadvacetiminutový dokument natáčel v průběhu patnácti let v Malichově ateliéru, na výstavách, v jeho rodných Holicích, na hokejovém utkání nebo v kavárně Slavia. Divákovi Karel Malich prozrazuje řadu svých téměř mystických prožitků, a objasňuje tak vznik některých svých děl. „Abstraktní forma Malichových prací je syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného,“ říká o Malichově tvorbě kurátor Martin Dostál.

Karlu Malichovi bude 18. října 93 let. Zdravotní stav mu nedovolil do Plzně na zahájení výstavy přijet.

LiStOVáNí s Robertem Fulghumem (vpravo) a Lukášem Hejlíkem je na programu plzeňské Měšťanské besedy 2. listopadu od 20:30 hod.
Robert Fulghum přijede jako Opravář osudů