„Další komentované prohlídky se uskuteční 12. ledna, 24. ledna a 8. února, vždy od 17 hodin. Počet návštěvníků na každý termín je omezen na čtyřicet osob. V případě potřeby budou podle situace přidány další termíny,“ upřesnila Eva Reitspiesová ze Západočeské galerie. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně výstavní síně „13“ denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Výstava, kterou připravili Petr Domanický a Petr Jindra ze Západočeské galerie, má už návštěvní knihu zaplněnou superlativy. Alespoň některé si zaslouží ocitovat: „Neměli bychom zapomínat na své předchůdce a jejich osudy!“ nebo „Překrásný návrat Loose do Plzně!“.

Rozsáhlejší ohlasy vystihují další podstatné významy výstavy. Dočteme se například: „Skvěle zpracovaná výstava. Doufám, že se v budoucnu dočkají stejné péče zachovalé Loosovy interiéry ve vlastnictví města.“