Je zapotřebí splnit tři úkoly. Všechny děti, které ve středu přišly na první představení série Pohádkové prázdniny s OC Plaza, je ale zvládly snadno. Jedním z nich bylo navlékání barevných korálků. Regionání občanské sdružení Elements, jenž se zabývá tvorbou pro děti, připravilo pro červencové středy ještě další čtyři dopolední představení, zaměřená vždy na jiné téma.