Společnost Fryderyka Chopina v České republice pořádá od 13. do 22. srpna v Mariánských Lázních jubilejní padesátý ročník Chopinova festivalu. Po předním českém klavíristovi Ivanu Klánském se ujal vedení chopinovské společnosti generačně mladší, ale nesporně už také znamenitý pianista Martin Kasík. A ještě o další generaci mladší interpret, teprve třináctiletý Jakub Sládek z Brna, zahrál při prezentaci festivalu v Českém rozhlase Plzeň alespoň malou ukázku ze skladatelova díla.

Z programu festivalu v Mariánských Lázních:
13. 8. – 19.30 hodin – Společenský dům Casino: Slavnostní zahajovací koncert. Hraje Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, dirigent Andreas Sebastian Weiser (SRN), klavír Ivan Klánský. Na programu: A. Dvořák, F. Chopin, F. Men–delssohn–Bartholdy.
14. 8. – 20.00 hodin – Hotel Continental: Komorní koncert. Hraje Varšavské klavírní trio (Polsko). Na programu: J. Haydn, L. van Beethoven, F. Chopin.
15. 8. – 10.30 hodin – Hotel Continental: Matiné. Lukasz Trepczynski – klavír (Polsko). Na programu: F. Chopin.
15. 8. – 20.00 hodin – Městské divadlo: Martha Noguera – klavír (Argentina), Bennewitzovo kvarteto. Na programu: F. Chopin, A. Dvořák.
16. 8. – 20.00 hodin – Městské divadlo: Komorní koncert Veni, Vidi, Vivaldi. Hrají Venti diversi, uměl. vedoucí Martin Petrák, housle Jiří Vodička a Jan Mráček. Na programu: A. Vivaldi.
17. 8. – 20.00 hodin – Evangelický kostel: Komorní koncert. Sóla Roman Patočka – housle, Jakub Fišer – viola, Jiří Bárta – violoncello. Na programu: J. S. Bach.
18. 8. – 20.00 hodin – Městské divadlo: Klavírní recitál. Sólo Alan Yu (Kanada). Na programu: F. Chopin, F. Schubert, C. Debussy, M. Ravel.
19. 8. – 20.00 hodin – Společenský dům Casino: Symfonický koncert k 160. výročí úmrtí Fryderyka Chopina. Hraje Chopin Festival Orchestra, zpívá Chopin Festival Choir, dirigent Marek Šedivý, sóla Barbora Perná (soprán), Kateřina Jalovcová (alt), Tomáš Kořínek (tenor), Zdeněk Plech (bas). Na programu: W. A. Mozart – Requiem KV 626.
20. 8. – 19.30 hodin – Městské divadlo: Klavírní recitál Chopinovy reflexe. Sólo Kevin Kenner (USA).
21. 8. – 20.00 hodin – Městské divadlo: Komorní koncert. Hraje Kvarteto Pavla Haase. Na programu: F. Schubert, L. van Beethoven.
22. 8. – 10.30 hodin – Hotel Continental: Matiné. Marie Al–Ashabová – klavír, Milan Al–Ashab – housle. Na programu: F. Chopin, H. Wieniawski.
22. 8. – 19.30 hodin – Společenský dům Casino: Slavnostní závěrečný koncert. Hraje Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, dirigent Lukasz Borowicz (Polsko), klavír Julien Quentin (Francie). Na programu: F. Chopin, L. van Beethoven.