Jedná se o snímky, které jsou přístupné mládeži od 15 let, nejsou tedy určené přímo dětskému divákovi, ovšem jejich sdělení se dětského světa silně dotýká. 

Projekce se odehrají od 6. do 8. listopadu v Cocktail baru Dubina, a to vždy od 20:00 hodin. Hned první večer mohou návštěvníci zavítat na projekci snímku Léto 1993, který je aktuálně nominovaný na cenu Oscara za Španělsko. Další dny nabídnou projekce filmů Nejlepší ze světů a Král duchů. Uvedené filmy se řadí mezi objevy současné světové tvorby. Věnují se sociální problematice dětského světa v současné společnosti, například vztahu drogově závislých rodičů
a lásce k dítěti.