Současně však galerie díky své výstavě 20 let Artotéky města Plzně přináší návštěvníkům možnost seznámit se s tvorbou několika generací plzeňských výtvarníků. Vždyť některá z vystavených děl vznikla v první polovině 20. století.

Nejprve hledali umění v kancelářích, pak jej začali nakupovat

Už z názvu je patrné, že výstavu GmP připravila k 20. narozeninám plzeňské artotéky. Jak připomíná Petr Jindra, autor textu ke katalogu, jejž GmP k výstavě vydala, zřídilo město Plzeň svou artotéku proto, aby evidovalo a náležitě uchovávalo soubor uměleckých děl. Ta tehdy spadala do inventárního souboru veškerého movitého majetku města. „Takže malby nebo sochy byly v inventarizačním řádu kladeny na roveň židli či psacímu stolu," uvádí Petr Jindra. Připomíná, že s myšlenkou artotéky přišel v roce 1995 tehdejší vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně Vladimír Líbal a nesnadného úkolu vyhledat a identifikovat umělecká díla rozmístěná v kancelářích se ujali umělec a umělecký kritik Bronislav Losenický a malíř Václav Malina. Artotéka však zároveň začala plnit i další úkol – systematicky vyhledává a nakupuje umělecká díla, jejichž tvůrci jsou spojeni s Plzní. Díky tomu tak vznikl soubor, jenž vlastně mapuje umělecký vývoj v plzeňském regionu. Vždyť v artotéce jsou zastoupeni už i umělci, kteří patří k dnešní generaci třicátníků.

„Kolekce se neustále proměňuje a rozrůstá. Jsou v ní zastoupeni nejvýznamnější umělci plzeňské oblasti, jako jsou například Jiří Patera, Miroslav Tázler, představitelé plzeňské malířské školy sedmdesátých a osmdesátých let minulého století neboli takzvaný Paterův kroužek a další," připomíná náměstek primátora Martin Baxa, pod jehož záštitou se výstava koná.

Květuše Sokolová, současná vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně, upozorňuje, že aktuálně sbírka čítá 154 děl v celkové účetní hodnotě téměř čtyři miliony korun. Mezi nejhodnotnější díla celé kolekce patří obraz nazvaný Venuše/Plzeň je žena od Ladislava Sutnara, světového designéra a plzeňského rodáka, který městu Plzni daroval jeho syn Radoslav.

Květuše Sokolová dále připomíná, že každoročně město na nákup nových uměleckých děl vydá zhruba sto tisíc korun. Díla, která nakoupí, vybírá odborná komise. V ní například zasedali Zuzana Motlová, ředitelka GmP, Petr Jindra, odborný zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni, či pedagog a výtvarník Jan Souček. Komisi schvaluje rada města Plzně.

V roce 2015 do plzeňské artotéky přibyla díla Bedřicha Kocmana, Milana Maura, Vladivoje Kotyzy a Václava Siky.

Výstava v Galerii města Plzně, jejíž kurátorkou je Lenka Vaidišová, je výběrem a přináší osmdesát čtyři děl od čtyřiapadesáti autorů. Naposledy byla díla zastoupená v plzeňské artotéce vystavena souhrnně před deseti lety.

Kompletní přehled všech děl zastoupených v Artotéce města Plzně zájemci najdou na webu www.artotekaplzen.cz, kde jsou nejenom reprodukce děl s datem jejich vzniku i rokem, kdy byla začleněny do artotéky, ale také životopis jejich tvůrců.

Naživo, po skončení výstavy, mohou řadu děl vidět lidé na zdech kanceláří magistrátu města Plzně i ve veřejných prostorách městských budov. Některá díla jsou však uložena v klimatizovaném depozitáři. A Květuše Sokolová podotýká, že zájem o díla z plzeňské artotéky mívají i pořadatelé nejrůznějších výstav; naposledy byl například na výstavu do Prahy zapůjčen obraz Jiřího Kovaříka.