Ten přinesl v roce 1912 ostrý článek Jak se v Plzni vyhazují obecní peníze. Citujeme doslova: „Naše 6., 7. a 8. pol. organisace na 15. voleb. okresu podala svého času žádost k obci za úpravu některých ulic ve svém obvodu, jmenovitě už proto, poněvadž ulicemi těmi denně proudí na 1500 dělníků dílen c. k. st. drah. Obec vyhověla jedině v tom, že na úpravu ulice Sladkovského povolila něco přes 3600 K. Čekali jsme, jak ta úprava bude vypadat. Nuže, už to víme. Za 3600 vydlážděn byl přechod z ulice Sladkovského přes ulici Lobezskou a vyškvárována vedle silnice Sladkovského cesta mezi ulicí Lobezskou a Koterovskou, a to proto, aby lidé nemuseli se na ulici topit v blátě. „Obtěžkávací“ zkouška této nové cesty nastala minulého týdne, kdy několik dnů vydatně pršelo. A dopadla ta zkouška tak, že lidé raději chodili v blátě silnice, než by šli po nové cestě. Zřízena byla totiž z tak mizerného materiálu, že trochu deště stačí, aby z ní byl močál. Pěkně bychom prosili sl. obec, aby nám řekla, kdo je dodavatelem toho materiálu. To musí být totiž chytrý a velice mazaný muž. Neboť takový materiál dodat místo písku a škváry, aniž by to páni od obce poznali, to už je opravdu silácký výkon. Či snad páni od obce nad dodávkami takovými přivřou oči?“ 

Titulní stránka Nové doby, obdeníku České strany sociálně demokratické na českém západě.Vydání Nové doby ze středy 29. května 1912.Zdroj: Deník/Milan Kilián