Plzeň

  • Studentská ulice, Rekonstrukce - II. etapa, termín dokončení: červen 2020
  • Kaplířova, Dobřanská, Prodloužení tramvajové trati na Borská pole, termín dokončení: červen 2020
  • Silnice I/27, úsek Třemošenský rybník - Orlík, Rozšíření úseku ze dvou na čtyři pruhy, termín dokončení: květen 2021
  • Silnice II/233 Mohylová a most v Chrástecké, Úprava Mohylové ulice a rekonstrukce mostu přes Úslavu v Chrástecké ul., termín dokončení: červen 2020
  • Křimická ulice, Obnova vodovodního řadu, kanalizační sítě v Křimické ulici, termín dokončení: červen 2020