Při návštěvě Blovic si nezapomeňte prohlédnout novogotický zámek obklopený anglickým parkem. V zámečku navíc sídlí Muzeum jižního Plzeňska. Zámeckým parkem, který údajně patřil k nejkrásnějším na českém venkově, vás provede přibližně kilometr dlouhá naučná stezka. Šest informačních tabulí poskytuje možnost seznámení s historií zámeckého parku, který je působivou ukázkou úplné přeměny původní barokní zahrady do přírodně krajinářského parku na konci 19. století.