Je to už třicet let od příchodu salesiánů do Plzně. Za tuto dobu se jim a dalším laickým pracovníkům podařilo vybudovat obdivuhodné dílo, které slouží dětem, mladým i celým rodinám a pomáhá jim v náročných životních situacích. 

Zakladatelem salesiánského díla v Plzni byl P. Michal Kaplánek. V roce 1990 spolu s asistenty Josefem Mendlem a Jiřím Cahou začali působit v městské části Plzeň-Lobzy u kostela sv. Martina a Prokopa. Získali budovu, která sice vyžadovala zásadní opravy, ale poskytla jim prostor pro založení střediska mládeže. Středisko se dále rozrůstalo a zlepšovala se jak kvalita jeho zázemí, tak nabízené služby. Než „do hry vstoupil“ Covid-19, rozmanitých aktivit střediska se účastnilo na 700 dětí, mladých, rodičů a externistů. 

Nesmazatelnou stopu v Plzni zanechal salesián a ředitel střediska P. Antonín Nevola, který má velkou zásluhu na jeho rozvoji. Když v roce 2015 nečekaně zemřel, tým zaměstnanců se semkl a po čase se provoz pod novým, laickým, ředitelem velmi dobře stabilizoval.  

Salesiánské středisko mládeže nabízí širokou škálu služeb. Je to bezplatné doučování pro děti, které mají problémy s přípravou do školy. Dále existuje klub Balón, který pomáhá dětem smysluplně naplnit volný čas. A v neposlední řadě jsou to zájmové kroužky, které podporují individualitu, sebedůvěru a vazby s vrstevníky. Za zmínku určitě stojí horolezecký kroužek, který má vysokou úroveň a je registrovaným oddílem. V současné době v souladu s epidemickými opatřeními nemohou některé aktivity probíhat a ty, u kterých je to možné, probíhají formou on-line.

Středisko také poskytuje sociální služby v rámci Centra pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha pro podporu rodin v obtížných životních situacích a v rámci nízkoprahového klubu Vzducholoď pro ohroženou mládež. Klub působí ve čtvrti Petrohrad, odkud cílová skupina převážně romské mládeže pochází. 

Plzeňští salesiáni už tři dekády spravují také farnost Plzeň-Lobzy. Je to živé komunitní centrum věřících všech generací, ve kterém mohou společně naplňovat a rozvíjet svou spiritualitu. 

Pomoc tisícům dětí, mladých a rodin, které za 30 let prošli střediskem, byla umožněna díky značné finanční a morální podpoře místní samosprávy (Krajský úřad Plzeňského kraje, Statutární město Plzeň, ÚMO Plzeň 2 i 3 a zejména ÚMO Plzeň 4). Na stabilním fungování střediska má také velkou zásluhu řada dárců.

O aktivitách a nabídkách střediska a farnosti se mohou čtenáři dozvědět na www.sdbplzen.cz.

Karel Ženíšek