Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře připravilo Západočeské muzeum výstavu Ikony – Okna do nebe, která je zaměřená na náboženské obrazy východního křesťanství. Při jejich tvorbě směl autor uplatnit výtvarnou invenci jen v rámci přesně stanovených pravidel. Výstava bude v Muzeu církevního umění ve Františkánské ulici v Plzni otevřena do 23. srpna.