První z nich Pastorální 2 (Naši koncertní mistři) patřící do abonentní řady Diamant se koná 10. června, druhý 3 x B (Josef Špaček) z řady Platina pak 17. června. Oba koncerty začínají v 19 hodin. U prvního koncertu dochází z organizačních důvodů k malé změně programu. Místo skladby Bohuslava Martinů Koncert pro dvoje housle a orchestr, H 329 zazní skladba Henrika Wieniawského Brilantní fantazie pro housle a orchestr na motivy z Gounodovy opery Faust, op. 20. Druhý koncert je beze změny.