KDY: 12. března od 17:00 hodin
KDE: Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Pořad Literární čaj o páté ve Studijní a vědecké knihov-ně Plzeňského kraje zve ve čtvrtek na autorské čtení plzeňského literáta Jakuba Fišera. Předčítá ze své knihy Láska a jiná zvířata.