Na jejím webu www.zpc-galerie.cz si můžete stáhnout list s kresbou, vymyslet k ní slogan, vybarvit ji a napsat jméno autora. Vše pak pošlete na e-mail edukace@zpc-galerie.cz do 30. března. Galerie vylosuje výherce, kteří obdrží volné vstupenky.