Nejrizikovější oblasti jsou na Tachovsku a severním Plzeňsku. V důsledku sucha varují meteorologové před požáry, vznikem následných škod i ohrožení životů. Je nutné dbát na úsporné hospodaření s vodou. Nedoporučují rozdělávat ohně v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.