Přestože se hasičům podařilo včas plameny zkrotit, ochránci přírody žádají veřejnost, aby pomohla s pátráním po člověku, který břeh mokřadu zapálil.
Podle Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů v Plzni–Doubravce mohl požár rezervace mezi obcemi Líně, Zbůch a Úherce napáchat nedozírné škody. „V současné době v rezervaci hnízdí hned několik druhů vodního i drobného ptactva, kdyby byly požárem zasaženy i sousední rozsáhlé rákosové plochy, mohlo dojít k úplné devastaci a zkáze této lokality. Suché traviny a rákosiny jsou hnízdištěm či útočištěm stovek ptáků i jiných živočichů a rostlin. Jakýkoliv pohyb za ochranným pásmem rezervace, požár či cílené poškozování biotopu může mít za následek ohrožení hnízdící populace některých ptačích druhů či jejich zmizení,“ říká Makoň s tím, že hlavně díky pohotovému zásahu dobrovolných hasičů z Líní nedošlo k jeho dalšímu rozšíření.

„Zajímavé je, že požár musel někdo založit úmyslně, jelikož se jedná o místo poměrně hodně vzdálené od cesty a nově postavené pozorovací věže. Dotyčný musel ujít minimálně 50 metrů od nejbližší cesty. Mimo jiné šel až za čárové značení rezervace, do podmáčených partií mokřadu a pásma, kam je vstup přísně zakázán!“ míní Makoň.

„Cizí zavinění je patrné, ale zcela určitě by ještě pomohla výpověď případných svědků či oznamovatelů požáru,“ říká Makoň a žádá proto případné svědky, kteří si v neděli 17. dubna mezi 18. až 19. hodinou všimli v lokalitě něčeho zvláštního či podezřelého, aby mu své poznatky zavolali na telefon záchranné stanice živočichů 777 145 960 anebo poslali eimail na adresu ptactvo@desop.cz.