„Finanční správa doporučuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Daňové přiznání lze ale podat i v papírové podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, nebo jej zaslat na finanční úřad poštou,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová, s tím, že lhůta pro odevzdání papírového daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je pátek 1. dubna 2022.

O měsíc více tedy mají na podání přiznání ti, kdo jej odevzdají elektronicky, pro ně je zákonná lhůta prodloužena na už zmíněný termín 2. května 2022. Pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro podání až do 1. července 2022.

„Placení daní je možné provést bezhotovostně například pomocí internetového bankovnictví nebo bankovním příkazem. Dále pak poštovní poukázkou nebo hotově v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů. Termín pro zaplacení daně se shoduje s termínem pro podání přiznání,“ dodala Tatjana Richterová.

Povinné daňové přiznání 

Daňové přiznání má povinnost podávat každý živnostník a podnikatel, ale i část zaměstnanců a ostatní občané, např. senioři a studenti, jejichž příjmy nejsou osvobozeny od daně z příjmů nebo zdaněny srážkovou daní, a zároveň měli v roce 2021 roční příjmy spadající do předmětu daně z příjmů přesahující 15 tisíc korun.

„Pokud byl poplatník v daňové ztrátě, pak musí přiznání také podat. V případě, že má poplatník příjmy ze zaměstnání a případně ještě další příjmy (např. ze samostatné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů, či z ostatních činností), musí podat daňové přiznání v případech, kdy tyto příjmy přesáhnou částku šest tisíc korun,“ vysvětlila ještě ředitelka Finanční správy.