Využít fiktivní svět k hraní her či zkoušení různých prožitků je dnes už běžné. Co kdyby však bylo možné naprogramovat virtuální realitu tak, aby nám pomáhala? Aby vytvořila prostředí, v němž bychom po úrazech, či operacích mohli lépe rozhýbat postižené části těla, nebo by umožnila lékařům připravit se lépe na operaci?

Přesně takové využití napadlo Janu Trdou, zakladatelku společnosti VIRTUAL REAL LIFE (VR Life), díky které začíná virtuální technologie sloužit jako pomocník v rehabilitacích i dalších oblastech zdravotnictví. „Rehabilitační moduly nám pomáhají vyvíjet i pacienti a především řada zdravotnických odborníků. Vnímají, jak může být technologie prospěšná a díky jejich podnětům náš software vzniká rychleji a lépe, a my jsme za tuto pomoc velice vděční.“

Technologie zaujala Janu Trdou už o několik let dříve. „Podnikala jsem v oblasti vzdělávání a nadchla mě myšlenka využít virtuální realitu k edukativním účelům. Potřebné technické vybavení ale bylo ještě velmi složité i nákladné a tehdejší partner ve firmě vnímal myšlenku jako příliš převratnou, proto k realizaci nápadu nedošlo.” Na potenciál technologie však podnikatelka nezapomněla a když za čas přišel impulz v podobě společníka, jehož myšlenka oslovila, založili VR Life, a znovu ji oživili.

První praktické využití nalezli inovátoři nejprve ve výrobních firmách. „Vyvinuli jsme sady pro oblast testování manuální zručnosti budoucích zaměstnanců výroby a jejich zacvičení ve virtuálním prostředí,“ vysvětluje autorka nápadu. Testovací sady se staly žádaným produktem a nebýt studentky fyzioterapie, která před dvěma lety VR Life kontaktovala s prosbou o využití zkušeností a zázemí firmy s virtuální realitou k praktické části své diplomové práce, rozvíjela by zřejmě společnost i dále tímto směrem.

Pozitivní výsledky fyzioterapeutické studie zaměřené na snížení spastických bolestí u lidí upoutaných na invalidní vozík i nadšené reakce těch, kdo v jejím rámci virtuální realitu vyzkoušeli, byly ale natolik inspirující, že se staly základem směru, kterým jde společnost dnes – k využití technologie pro zdravotní účely. „Velmi tomu napomohl i vstup Denisy Kulhavé, nové spolumajitelky firmy, která se pomoci lidem s různým postižením chtěla věnovat přednostně,“ doplňuje Jana Trdá.

Prezentace zaznamenala úspěch 

Na světové výstavě EXPO 2022 v Dubaji zaznamenala velký úspěch virtuální prezentace vytvořená týmem VR Life pro Lázně Darkov. „Mimo to se pro nás Lázně Darkov staly i partnerem pilotního rehabilitačního projektu, v jehož rámci jsme měli možnost v praxi odzkoušet naše první rehabilitační moduly.“ Přínos projektu se potvrdil a zájem odborníků, kteří se s vyvíjenou technologií setkali, předčil očekávání.

„Produkt VR Vitalis zatím obsahuje sedm základních rehabilitačních modulů pro různé části těla, a díky velkému zájmu zdravotnických zařízení se dostal k praktickému využití dříve, než jsme plánovali. K dispozici v provedení jaké si představujeme, bude už na jaře tohoto roku. Ve vývoji dalších modulů pokračujeme,” doplňuje Trdá.

Rehabilitace v jiné realitě jsou podle všeho začátkem a od týmu VR Life můžeme očekávat další inovativní řešení. „Pracujeme na řadě zajímavých projektů. Na grantovém projektu vývoje prostředí pro pacienty s Parkinsonovou chorobou budeme spolupracovat s Fakultní nemocnicí Ostrava a Ostravskou univerzitou, s jejíž lékařskou fakultou navíc komunikujeme vývoj modulů cvičných operací. Ty budoucím medikům umožní nácvik ve virtuální realitě. Ve využití technologie vnímám celkově velký potenciál, a že takto můžeme pomáhat lidem, je úžasné,” uzavírá jednatelka VR Life.