Nové normy

„Firmy musely vynaložit větší finance na bezpečnostní opatření. Tak, aby nemohla být výroba zneužita teroristy. Zpřísnilo se také zabezpečení chemikálií,“ uvedl předseda Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje Zdeněk Mužík. Před jedenáctým zářím se totiž certifikace ISO 27 000, která se věnuje normám bezpečnosti, týkala jen podmínek na pracovišti. Teď se zaměřila i na ochranu proti teroristům. Změna certifikace stojí tisíce korun.

Ještě větší prostředky ale podniky vynaložily na kamerové systémy a zpřísnění přístupu do informačních systémů. „Zabezpečily se tak pro případ, že by hrozba mohla přijít zevnitř od zaměstnanců. Taková opatření už se pohybují ve stovkách tisíc korun,“ dodal Mužík.

Dovoz do Iráku je téměř nemožný

„Zvýšily se rovněž kontroly zboží. Proto se znesnadnil jeho pohyb. To samozřejmě přineslo podnikatelům problémy,“ dodává Mužík.

Společnosti Škoda Machine Tool tragické události v New Yorku znesnadnily obchodování se zeměmi, jako je Irák nebo Írán. „Výrazně se totiž zpřísnilo udělování licencí na vývoz do těchto států. Je teď velmi složité se tam dostat,“ říká její marketingový ředitel Jindřich Švehla. Získat takové povolení do některých zemí je takřka nemožné. Firmy tak o podobné kontrakty přicházejí.

S prodejem do Spojených států amerických prý ale takové potíže nejsou. „Dovážíme tam sporadicky, naposledy jsme do USA dodali stroje před rokem a půl. Útoky naše obchodování nijak zvlášť neovlivnily. Je ale pravda, že na veletrzích, které se po jedenáctém září konaly, byla účast amerických firem hodně nízká,“ doplňuje Švehla.

V době, kdy se tragédie odehrála, měla smlouvu na americkou dodávku i společnost Škoda Transportation. „Kontrakt na deset tramvají události nijak neovlivnily. Všechno šlo podle plánu,“ sděluje generální ředitel firmy Josef Bernard.