Zbouraly se desítky budov

Proměna areálu začala na podzim 2004. Týkala se 50 hektarů. Jednalo se o území s budovami, které už nikdo nepoužíval, byly v nich sklady nebo jen drobná výroba. „Udělala se technicko–ekonomická studie revitalizace, kde rozhodovala nákladnost na rekonstrukci stávajících hal. Kde vycházela rekonstrukce dráž než bourání a nová výstavba, bouralo se,“ vysvětlil hlavní inženýr zásahů ve Škodovce Hynek Gloser z České inženýrské (CIAS), podle kterého stavební firma strhla desítky budov.

Vyklizení se týkalo především území podél hradby v Borské ulici a takzvané Borské terasy, což je území mezi reaktorovou halou Škody JS a ulicí Ke Karlovu. Vyčištění plochy vyšlo na 1730 milionů korun. Přes jednu miliardu zaplatil stát a 680 milionů vložila do projektu Škoda Holding (ŠH). „Část plnění bylo finanční a část byly vklady pozemků, které nám patří,“ uvedla mluvčí holdingu Radka Pistoriusová.

Nové haly vyjdou na stovky milionů

Nové haly se na postupně vyklízených pozemcích začaly stavět v září 2005. O rok později bylo dokončeno prvních osm. V nich je přibližně 35 tisíc metrů čtverečních ploch k pronájmu. V druhé etapě vzniká dalších šest nájemních hal. Hotové jsou dvě a další budou dokončené v dubnu. Cena těchto 14 hal bude 1,4 miliardy korun. Zhruba 54 procent z této částky uhradí vlastník hal i pozemků pod nimi, tedy Škoda Holding. Zbylé investice poskytne stát a Evropská unie v poměru 11 ku 35 procentům.

Vedle zmíněných nájemních hal si staví další čtyři vlastní budovy dceřiná společnost ŠH Škoda Transportation (ŠT). Jedná se o tři výrobní haly a jednu administrativní budovu. Za ně zaplatí ŠT sumu v řádech stovek milionů korun. Stěhovat se do nich začne v prvním kvartálu tohoto roku.

Perlou bude Borská terasa

Všechny zmíněné haly leží v prostoru podél Borské ulice. Podle Glosera perlou revitalizace bude ale zhruba 20hektarová Borská terasa. „Jedná se o poslední velký a ucelený volný pozemek v lokalitě. Může do Plzně přilákat významného investora,“ uvedl Gloser. Majitel si toho je vědom.

„Se zaplněním Borské terasy nijak nechvátáme. Dáme přednost kvalitě. Chceme, aby tam byl pouze jediný investor s dlouhodobými plány. Jestli si postaví vlastní haly nebo si je nechá postavit a pak je odkoupí nebo v nich bude v nájmu, je věcí jednání,“ vysvětlila Pistoriusová.

Mapa revitalizace

Revitalizace v číslech

Hlavní část revitalizace areálu začala v září 2004 a skončí v létě 2008.

Vyčištění 50 hektarů ploch od starých hal a vleček stálo 1730 milionů korun.

Během demolic a výstavby přeložek sítí se přemístilo zhruba 1 000 000 kubických metrů materiálu.

Vznikly novém komunikace v délce 5 kilometrů. Zredukovala se délka vleček z 52 na 32 kilometrů.

Přeložilo se 12 kilometrů plynovodů, 3,6 km vodovodů a 25 km svazků kabelů s elektřinou.

Přes 20 hektarů čeká na jednoho významného investora. Na 25 hektarech začala nová výstavba.

Vzniká 14 nájemních hal s výrobní plochou 50 tisíc metrů čtverečních. Vyjdou na 1,4 miliardy korun.

Dokončují se 3 haly plus administrativní budova pro Škodu Transportation. Budou státe v řádech stovek milionů korun.

Ve všech nájemních halách vznikne přibližně 2000 pracovních míst.

První 4 nájemní haly jsou již obsazené.

V areálu Škoda dnes působí téměř 50 firem (bez společností ŠH).

Nájemci v nových halách

Driessen Aerospace (v hale s využitelným prostorem 1700 m²) – výrobce kuchyňských boxů a toalet do letadel. Rozšiřuje výrobu z vlastní haly na Borských polích.

Daiho (2500 m²) – výrobce plastových součástí pro elektrotechnický a automobilový průmysl. Rozšiřuje výrobu z vlastní haly na Borských polích.

Presente (8000 m²)– subdodavatel montážních prací pro konečné výrobce především v oblasti elektrotechniky.

Tenzo (12000 m²) – výrobce kovových dílů a zpracovatel plechu.