Certifikáty životního prostředí a bezpečnosti práce obdržela včera Škoda Electric. Její generální ředitel Jaromír Šilhánek je převzal od ředitele společnosti Det Norske Veritas CZ Viktora Šarocha.

„Certifikáty jsou důkazem toho, že Škoda Electric splňuje v těchto oblastech evropské normy,“ řekl Miroslav Šmiřák, ředitel Řízení jakosti Škody Electric.

Certifikáty společnost obdržela na základě certifikačního auditu, který provádělo pět auditorů po dobu několika dní. Zjišťovali při něm, zda interní předpisy společnosti umožňují vyhledávat rizika a předcházet jim.

„Máme seznam rizik, která jsou ohodnocena stupněm závažnosti. Jsme schopni odhalit následky a máme systém, jak je zmírnit,“ vysvětlil Šmiřák.

Podle Šilhánka byl celý proces před certifikací užitečný nejen v tom, že vedl ke zlepšení pracovních podmínek, ale rovněž v tom, že zaměstnanci začali uvažovat jinak.

„Myslím si, že zaměstnanci si uvědomili, co to vlastně znamená bezpečnost práce. A rovněž, že jedna věc souvisí s druhou. Když například vyteče olej, má to vliv na kvalitu výroby, na životní prostředí i bezpečnost práce,“ doplnil Šilhánek.

„V Plzni má tyto certifikáty kolem deseti firem,“ uvedl Šaroch. „Patří mezi ně například Plzeňský Prazdroj nebo Pilsen Steel,“ dodal Šaroch.