Příkaz o uložení pokuty 480 tisíc korun firmě STF Plastic Recycling CZ s. r. o. nabyl právní moci v prosinci. "Společnost zřídila v areálu bývalé Škody Plzeň linku na zpracování PET lahví a nápojových plechovek původem ze SRN. Tuto linku provozovala, aniž by měla oprávnění k této činnosti," vysvětlila Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Během období, které inspekce pokutovala, linka zpracovala 1800 tun odpadu, přičemž 1400 tun výstupu z linky bylo převezeno zpět do Německa. Ovšem již bez potřebných dokumentů, čímž byla porušena pravidla pro přeshraniční přepravu.

"Společnost zjištění ČIŽP nijak nerozporovala a řízení o pokutě nenapadla," dodala mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.