„Cílem je obnovit a doplnit klientům dovednosti a znalosti potřebné pro získání a udržení práce,“ uvedl projektový manažer Odboru implementace projektů ESF na ÚP Vladimír Nový. Zájemci z řad uchazečů o zaměstnání tak například absolvují motivační program, jehož součástí bude kurz základních znalostí o trhu práce a kurz komunikačních dovedností. Získají také základy obsluhy osobního počítače nebo možnost zúčastnit se rekvalifikačních kurzů a praxí. Projekt by měl začít letos v březnu a potrvá do dubna roku 2012. Navazuje na další podobné projekty, které ÚP pořádal v průběhu posledních let v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. „Zúčastnilo se jich několik tisíc osob ze všech okresů Plzeňského kraje. Ukázalo se při nich, že klienti pozitivně reagují na příležitost řešit své problémy a pracovní perspektivy mimo oficiální prostředí úřadů práce,“ sděluje Nový.