Dalších sto v současné době dokončuje rekvalifikační kurz. „Po jeho absolvování má přislíbeno pracovní místo několik dalších klientů projektu,“ uvedla manažerka projektu Barbora Kuralová. Celkově bylo proškoleno 185 lidí. Zahájen už byl druhý turnus. V březnu v jeho rámci začaly kurzy počítačových dovedností. Už teď si díky němu našlo novou práci čtrnáct lidí.

Projekt nabízí i možnou podporu při vytváření nových pracovních míst. Zaměstnavatel, který pozici vytvoří a přijme na ni účastníka projektu, může dostat příspěvek na mzdové náklady na toto místo až ve výši 130 tisíc korun. „Na konkrétní podmínky je možno se informovat na Odboru implementace projektů ESF Úřadu práce v Plzni, který je realizátorem projektu,“ sděluje Kuralová.

Zaměstnavatelé, kteří mají zájem o spolupráci mohou kontaktovat okresní koordinátory s poptávkou po vhodných kandidátech na obsazení volných pracovních pozic. Obratem pak dostanou zdarma veškeré potřebné údaje včetně životopisů vytipovaných účastníků projektu.

S pomocí za prací je určeno pro krátkodobě nezaměstnané lidi. Absolvovat mohou odborné a rekvalifikační kurzy možné je i individuální poradenství. Financování jde z evropských peněz a prostředků rozpočtu ČR.