Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) zjistili nedostatek v 25 provozovnách z Plzeňského a Karlovarského kraje, v nichž během léta provedli kontrolu. V jednom z případů dokonce chyběl v restauraci i ceník.

„V rámci letní turistické sezony jsme provedli 81 kontrol v oblastech se zvýšeným turistickým ruchem, ať už šlo o lázeňská města, oblasti podél řek, u rybníků a koupališť nebo třeba občerstvení u zámků, hradů či v zoologické zahradě,“ řekl Deníku Milan Javorský, ředitel inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Při kontrolách se inspektoři pokouší maskovat jako turisté, někdy jako cykloturisté a v této sezóně opět i jako vodáci. Kontroloři navštívili také Hracholusky, Mariánské lázně nebo Plzeň. V 31 procentech případů ale shledali vážné nedostatky.

„Největší počet zjištěných nedostatků spočíval v užití úředně neověřeného měřidla nebo v úplné absenci měřidla, ať už váhy nebo cejchovaného výčepního skla, což znemožnilo spotřebiteli ověřit si správnost míry podaných nápojů nebo hmotnost u pokrmů,“ uvedl Javorský.

Zajímavý je bezesporu případ, kdy ve stánku s občerstvením nebyl k dispozici žádný ceník prodávaných nápojů a pokrmů. „Se správností ceny byla na pochybách i obsluha, která podaný nápoj účtovala částkou o pět korun vyšší, než bylo uvedeno na ceníku, který po zahájení kontroly nakonec našla obsluha v příručním skladu provozovny,“ popsal Javorský. Za zjištěné skutečnosti bude s kontrolovanou firmou zahájeno správní řízení.

Nedodržování míry může majitele provozovny přijít pěkně draho. „Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem sedm blokových pokut v celkové výši čtyři a půl tisíce korun, sedm pokut příkazem na místě v celkové výši osm tisíc korun,“ upřesnil Javorský s tím, že s dvanácti majiteli bude navíc zahájeno správní řízení, ve kterém mohou dostat pokutu v řádech milionů korun. Uložené sankce však nemohou mít likvidační charakter.

Časté prohřešky

- špatná míra nápojů
- špatná hmotnost pokrmů
- používání úředně neschváleného měřidla – váha, cejchované výčepní sklo

Martina Němcová