Poplatníci, jejichž daňová povinnost je u jednoho finančního úřadu vyšší než 5000 korun, hradí daň z nemovitých věcí ve dvou splátkách, a to k 1. červnu a k 30. listopadu. Daň však mohou zaplatit také jednorázově k 1. červnu.

Zvláštní ustanovení platí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, pokud je jejich daň z nemovitých věcí vyšší než 5000 korun.

Daň hradí také ve dvou splátkách, ale v odlišných termínech – k 31. srpnu polovinu její výše a k 30. listopadu. zbytek. Daň mohou zaplatit také jednorázově, a to k 1. červnu 2015.

Daň je možné platit také bankovním převodem, případně hotově v pokladnách finančních úřadů.