Nový projekt zvedne celkovou výši investic této japonské společnosti v ČR na 19,2 miliardy korun. „Čerpadla jsme v Plzni začali vyrábět již v roce 2018, ale produkce probíhala souběžně s výrobou televizí. Tu jsme ovšem loni definitivně ukončili a nyní se soustředíme výhradně na výrobu tepelných čerpadel,“ říká Hiroshi Komatsubara, generální ředitel Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech.

Produkce tepelných čerpadel v rámci areálu Panasonic probíhá nyní na jedné lince pro venkovní čerpadla a na třech linkách pro čerpadla vnitřní. Po spuštění nové výrobní haly by měla nová venkovní tepelná čerpadla sjíždět z celkem dvanácti linek a pro výrobu vnitřních čerpadel vzroste počet montážních linek na devět.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

K rozšiřování výrobních kapacit se logicky váže i zvýšená poptávka po zaměstnancích. „Dnes u nás pracuje 900 lidí a trvale nabíráme nové, teď nejvíc techniky. Do budoucna odhadujeme, že počet zaměstnanců stoupne minimálně na dvojnásobek,“ plánuje Komatsubara.

Výroba tepelných čerpadel nebude mít v novém závodě charakter montovny, kde se uskutečňuje jen kompletace dílů. V Plzni se vyrábějí například elektronické řídící desky a probíhá nahrávání řídícího softwaru do mikročipů. Do roku 2025 se chce firma dostat na více než 65 procent podílu dodávek z evropských zdrojů a preferovat české partnery.

Plánovanou ekonomickou provázanost s českými firmami i moderní charakter výroby vítá Daniel Kůs, radní města Plzně pro Smart City a podporu podnikání. „Potřebujeme v ČR co nejvíc investic, které rozvíjejí český potenciál a pracovní příležitosti pro tuzemské firmy. Velmi mne proto těší plán společnosti Panasonic výrazněji lokalizovat subdodávky komponentů i přesun výzkumu a vývoje tepelných čerpadel do Plzně. A ještě větší radost mně udělal samotný finální produkt, který se zde bude vyrábět. Tepelná čerpadla přesně zapadají do té současné obrovské poptávky po snížení ekologické zátěže a nákladů na energie,“ říká Kůs.

Hiromichi Kamishibahara, ředitel společnosti Panasonic AVC Networks Czech.
Panasonic rozšíří v Plzni výrobu čerpadel. Chystá stovky nových pracovních míst

Do Česka společnost Panasonic vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů, kterých se zde až do loňska vyrobilo přes 40 milionů kusů. Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním velkým investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je aktuálně jednou z největších v Česku. 

Demolice dvou budov původního areálu začala 1. září letošního roku a na jejich místě nyní vyroste nový třípodlažní výrobní závod. „Průběh stavby neovlivní dopravu ani na Folmavské ulici ani provoz v ulici U Panasoniku. A nebude mít vliv ani na okolní firmy či jejich podnikání. Najali jsme si sklady v Nýřanech a zde ve zbývající budově jedeme bez přerušení výroby,“ říká Radek Vach, ředitel obchodního plánování Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech. Podle něj by se do nových prostor měli pracovníci firmy stěhovat už na jaře 2025.