„Plzeň se snaží pomoci všem občanům a postiženým oborům koronavirovou krizí v našem městě. V návaznosti na přijatý soubor opatření města, která byla přijata na zmírnění negativních dopadů pandemie, jsme nyní připravili podporu cílenou na sektor cestovního ruchu, který byl v Plzni velmi zasažen, protože je orientován především na kongresovou turistiku a zahraniční hosty. Město proto chce zrušit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Dané opatření by mohlo pomoci přispět k obnově cestovního ruchu po skončení pandemie,“ vysvětlil radní pro ekonomiku David Šlouf s tím, že plátcům místního poplatku z pobytu, kteří jej odvedli v loňském roce, poskytne město dar ve výši odvedeného poplatku, a v letošním roce hodlá zrušit účinnost městské vyhlášky o povinnosti placení těchto poplatků.

„Provozovatelé ubytovacích zařízení místní poplatek z pobytu od jednotlivých poplatníků v průběhu roku 2020 vybírali a odváděli do rozpočtu města. Celkově bylo inkasováno za dané období cca pět milionů korun. Vzhledem k platnosti vyhlášky o místním poplatku z pobytu nelze tuto podporu realizovat formou vratek. Proto je navržen záměr podpory formou poskytnutí darů pro dané subjekty. Záměr se nevztahuje na příspěvkové organizace města, které jsou financovány přímo z rozpočtu města,“ doplnila ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová. Záměr znovuzavedení poplatku z pobytu je uvažován od příštího roku.

Usnesení už schválili radní města Plzně, zbývá tak souhlas plzeňských zastupitelů.