Už nyní je ale pravděpodobné, že město nezíská pokuty v plné výši, jak byly nastavené v původní smlouvě s Plazou. V návrhu, který se opírá o právní posouzení smlouvy, se totiž počítá s tím, že si Plzeň ponechá bankovní záruku 350 tisíc eur, což pokryje zhruba první sankci za nedodržení termínu pro získání kolaudačního rozhodnutí na stavbu obchodního centra. Ale dalších až dvacet milionů korun město Plaze odpustí. Chce tak předejít soudnímu řešení sporu, při kterém by v nejhorším případě mohlo přijít i o bankovní záruku.

„Plzeň nyní začne s Plazou jednat. Nic jsme společnosti neodpustili, dostali jsme jen od zastupitelů pověření vyjednávat. Do konce roku předložíme konkrétní návrh řešení a zastupitelstvo se k němu vyjádří,“ uvedla radní pro správu městského majetku Helena Matoušová (ODS). Zároveň potvrzuje, že základem požadavku města je nechat si bankovní záruku, o dalších smluvních pokutách je připravena jednat. „Pokuty byly nastaveny hodně tvrdě. Za poměrně malá pochybení jsou vysoké sankce, o kterých jsme připraveni se dále bavit. Budeme ale požadovat, aby Plaza dodělala všechny slíbené stavební práce,“ doplnila Matoušová. Pokud se dohoda nepodaří, je město připraveno se i soudit.

Na čtvrtečním jednání vyzval primátor Pavel Rödl (ODS) zastupitele, aby své dotazy ohledně pokut Plaze řešili na jednáních předsedů politických klubů, a ne veřejně. „Nechci poškodit město a dát druhé straně informace o tom, jak se zachováme,“ opakoval Rödl. Zastupitelstvo následně záměr odsouhlasilo. „Chci uvěřit tomu, že se všechny informace dozvíme na setkání předsedů klubů. Osobně se mi ale tahle situace nelíbí. Pokud bude existovat minimální možnost, jak pokuty získat v plné výši, budeme trvat na tom, aby tak město učinilo. Pokud máme na peníze nárok, nechci Plaze odpouštět ani korunu. Byl by to vzkaz všem investorům, že smlouvy s městem se nemusí plnit,“ vyjádřil se šéf klubu ČSSD Milan Chovanec. Plaza zkolaudovala komplex na místě bývalého výstaviště v Plzni až koncem roku 2008, tedy zhruba o rok později, než bylo stanoveno ve smlouvě. Jednání mezi společností a městem mají začít v nejbližších týdnech.

Pokuty Plaze

-10 milionů korun za nezískání kolaudačního rozhodnutí ve stanovené lhůtě – sankci má pokrýt bankovní kauce ve výši 350 tisíc eur

-jeden milion korun za každý započatý týden prodlení se získáním kolaudačního rozhodnutí, max. však 10 milionů korun – dohoda o narovnání počítá s tím, že město se vzdá tohoto nároku

-10 milionů korun za nezískání stavebního povolení na stavbu lávky pro cyklisty a nedokončení stavebních prací na Severních nemovitostech (část bývalého výstaviště za řekou) – dohoda o narovnání vyhodnocuje pokutu jako nepřiměřenou a konstatuje, že proto na ni městu nevznikl nárok.