Do března 2026 hodlá do rozšíření jejich výroby investovat 145 milionů eur, tedy více než 3,6 miliardy korun. V příštích letech nabídne Panasonic až několik stovek nových pracovních míst. Podle Hiromichi Kamishibahary, ředitele společnosti Panasonic AVC Networks Czech, se tak ukazuje, že ukončení výroby televizorů v Plzni v minulém roce byl správný krok. Panasonic zahájil výrobu vnitřních jednotek vzduch-voda ve svém závodě v Plzni v roce 2018.

Plzeň – město televizorů. To byl slogan při příchodu Panasonicu do města. Jak hodnotíte rozhodnutí stáhnout z Plzně výrobu televizorů? Proč se tak vlastně stalo a bylo to nevyhnutelné?
Určitě jsme slogan „Plzeň-město televizorů“ za posledních 25 let naplnili. Ale nic netrvá na věky ani v životě, ani v businessu. Když se podíváte na televizi jako produkt, tato kategorie je ovlivněná stylem zábavy. Lidé mají v současné době daleko víc příležitostí ve výběru v zábavném průmyslu než před 25 lety. A zároveň se mění i to, co lidé očekávají od samotné televize. Když jsme zvážili všechny tyto aspekty umocněné klesající poptávkou po televizích, nebyla by to dobrá volba ve výrobě televizí v Plzni pokračovat. Místo toho se soustředíme na výrobu a rozvoj ekologicky šetrných výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou tepelná čerpadla, která přesně zapadají do Panasonic strategie podporovat společenství lidí skrze vysoce ekologické produkty. Takže ano, ukončení výroby televizorů v Plzni bylo nutné a správné rozhodnutí.

Po jak dlouhé době skončil Panasonic v Plzni s výrobou televizí?
Výrobu televizí jsme začali v dubnu 1997 a oficiálně ukončili v březnu 2022, to znamená přesně 25 let. Během těchto roků prošla televizní technologie radikální proměnou od CRT televizí s vakuovou obrazovkou, přes plazmové a LCD televize až po zobrazovače s LED a OLED obrazovkou. Celkem jsme vyrobili 40,3 miliónů televizí!

Závod společnosti Panasonic AVC Networks Czech.Závod společnosti Panasonic AVC Networks Czech.Zdroj: Panasonic AVC Networks CzechMuseli jste ve firmě propouštět? Pokud ano, kolik zaměstnanců bylo propuštěno a podařilo se všem z nich zajistit novou práci?
Při ukončení výroby TV jsme bohužel propouštět museli. Odešly stovky kolegů a o všechny jsme se snažili nadstandardně postarat. Vyplatili jsme vyšší odstupné, než v těchto situacích vyžaduje zákoník práce, zprostředkovávali jsme kontakt s ostatními zaměstnavateli, zajistili jsme pomoc Úřadu práce a třeba i psychologické poradenství. Nicméně situace na trhu se radikálně a rychle mění. Environmentální politika jednotlivých zemí EU je příznivá pro kategorii tepelných čerpadel. Navíc také současná energetická krize zvedá poptávku po úsporném vytápění. Poslání firmy Panasonic je uspokojit tuto poptávku a tím přispět společnosti jako celku. Jinými slovy, zde v plzeňské továrně budeme navyšovat výrobu tepelných čerpadel a trvale nabízet stabilní práci pro mnoho lidí na mnoho let. Jsem přesvědčen, že kdybychom pokračovali s výrobou televizí, tato prosperita by nebyla možná. Naše rozhodnutí, soustředit veškeré prostředky a kapacitu do výroby tepelných čerpadel, bylo správné nejen pro Panasonic, ale i pro Plzeň a její obyvatele.

Do jakých firem propuštění zaměstnanci odešli?
Po zveřejnění informace o ukončení výroby TV nás mnoho zaměstnavatelů kontaktovalo a my jsme tyto kontakty zprostředkovali. Přesné informace o tom, kolik lidí kam odešlo, samozřejmě nemáme, ale předpokládáme, že to byly průmyslové firmy v okolí. Dostala se k nám zpětná vazba, že zaměstnanci často volili společnosti s podobným uspořádání směn jako máme my, tedy ranní a odpolední, tedy režimy přívětivější pro kombinaci se soukromým životem, než je tomu u nočních směn a nepřetržitých provozů. Poté, co jsme zveřejnili informace o změnách v naší společnosti a výrobě nových produktů, zaznamenali jsme mnoho kontaktů od bývalých kolegů, kteří projevili zájem o návrat do naší společnosti, což nás těší a aktuálně to s nimi řešíme.

Co se tedy nyní ve vaší továrně v Plzni vyrábí a jsou možné ještě nějaké změny?
Tepelná čerpadla nejsou náš nový výrobní program, vnitřní jednotky tepelných čerpadel vyrábíme již od roku 2018. Stanovili jsme ale zcela novou strategii. Za prvé, objem výroby tepelných čerpadel se radikálně navýší díky rostoucí poptávce po nízkoemisních zdrojích tepla. Uspokojit tak vysokou poptávku již není možné dovozem venkovních jednotek čerpadel z naší sesterské továrny v jihovýchodní Asii. Proto začneme venkovní jednotky vyrábět zde v Plzni! Již jsme naplno začali přípravné práce, továrna prochází radikální proměnou nejen co se týče stavebních úprav, ale i implementací nových montážních technologií. Do dvou let naplníme výrobní kapacitu na sto procent!

Jaká je budoucnost Panasonicu v Plzni? Chystají se nějaká omezení, nebo naopak expanze a rozšiřování výroby? Závod společnosti Panasonic AVC Networks Czech.Závod společnosti Panasonic AVC Networks Czech.Zdroj: Panasonic AVC Networks Czech
Omezení vždy vnímám jako výzvu, která se dříve nebo později musí překonat, tudíž je to jen otázka času. My se teď plně soustřeďujeme na rychlé rozšíření výrobních kapacit, lokalizaci dílů, nábor nových zaměstnanců a do toho řešíme situaci s rostoucími cenami energií. Přesto nemám sebemenší obavy o budoucnost plzeňského závodu. Máme v portfoliu tepelná čerpadla, špičkový produkt s black-box Panasonic technologií, který je nízkoenergetický, ekologický, dotovaný většinou zemí EU a poptávka po něm raketově roste.

Daří se vám shánět dostatek pracovníků, ať už na dělnické nebo specializované pozice? Kolik jich momentálně sháníte?
Nábor na výrobní pozice a některé technické pozice jsme již zahájili, do konce našeho finančního roku což je březen 2023 to bude pár desítek. V letech 2023-28 to bude každý rok až několik stovek. Nejdůležitějším úkolem našeho lokálního Personálního Marketingu teď je dostat do povědomí lidí v regionu, že po letech klesající TV výroby, máme nový produkt s velkým potenciálem a tedy jistotu zaměstnání na léta dopředu. Ne každý věděl před dvěma lety, co je to tepelné čerpadlo, dnes to ví každý. Barvy společnosti Panasonic v Plzni teď budou více vidět a bude se o nás více mluvit.

Chce být Panasonic dál výraznou tváří města? Podporujete nebo se chystáte nějak podporovat sport či kulturu v regionu?
Náš CSR program (společenská odpovědnost) je od počátku existence z roku 1997 zaměřený na podporu vzdělání, kultury a sportu v našem regionu. Zakladatel společnosti Panasonic p. Konosuke Matsushita stanovil podnikovou filozofii (z roku 1918, platnou dosud) ve všech Panasonic závodech po celém světě, která říká, že hlavní mise nás výrobců je přispívat obyvatelům a regionu, ve kterém podnikáme. Právě proto, že užíváme zdejší zdroje jako pozemek na Borských polích a zaměstnance, je naše povinnost přispívat k rozvoji plzeňského regionu a lidí v něm žijících.

Jak se vám osobně v Plzni líbí? Kam ve městě rád chodíte?
Plzeň je nádherné místo pro život, klidné a vzrušující zároveň, máte zde vše potřebné na poměrně malé velikosti regionu: průmysl, univerzitu, fakultní nemocnici, divadla a masivní kulturní vyžití, nemluvě o úspěšných sportovních týmech fotbalu, hokeje, házené. Toto město má skvěle vyvážený průmysl, kulturu a přírodu. Je radost žít v Plzni s tolika historickými budovami. Pro mne je vzrušující se dozvídat a učit historii a zde je tak mnoho příležitostí. A nesmím zapomenout na nejlepší pivo na světě, které se zde vaří, mám ho moc rád!

Překvapilo vás v České republice něco?
Lidé, Češi, pokud soudím dle mentality našich zaměstnanců, se kterými přijdu do styku nejvíce. Jsem mile překvapený zejména pracovitostí a flexibilitou, vysokou mírou vzdělanosti a vlastního úsudku. Zároveň jste velice přátelský národ. V minulosti jsem pracoval v několika Panasonic továrnách po celém světě, ale Češi mají největší technickou zručnost a výrobní znalosti! To je velice důležitý aspekt pro typ podnikání, které provozujeme na Borských polích. A v neposlední řadě jsem velice překvapený, jak bezpečno je v Plzni. Myslel jsem si, že Japonsko je nejbezpečnější země světa, ale Česká republika mu v tomto nadmíru konkuruje, dokonce v některých aspektech Japonsko předčí. Jsem tu osobně velice spokojený, řekl bych i šťastný.