„Do jednoduchého on-line formuláře, na který jsou už žadatelé zvyklí a který lze vyplnit za pár minut, se uvedou pouze základní údaje o podnikání, dítěti či osobě, o kterou se starají a také název, adresa a web školy, školky, dětské skupiny či ústavu, který člověk, kvůli němuž OSVČ tzv. ošetřovné pobírá, za normálních okolností navštěvuje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

MPO žádosti přijímá datovou schránkou, podávat je lze také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Aktuální výzva z programu ošetřovné pro OSVČ se týká doby od 6. dubna 2021, podpora nenáleží za jarní prázdniny a Velikonoce. Rozhodné období končí k 17. květnu 2021, a to v návaznosti na konec rotační výuky na 1. stupni ZŠ.

Odvíjí se tedy od mimořádných opatření, které kvůli pandemii koronaviru uzavřely školy. Během rotační výuky podpora náleží za dobu, kdy dítě do školy nechodilo, tedy využívalo distanční vzdělávání.

Kombinace není možná

„Tak jako v předchozích výzvách platí, že příjemce dotace ani jiná osoba žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nesmí pobírat ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „Kombinace není možná ani s kompenzačním bonusem. Platí přitom, že ošetřovné pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.“

Na ošetřovném pro OSVČ se ve 2. vlně koronaviru, tedy od loňského podzimu, proplatilo podnikatelům více než 94 tisíc žádostí za téměř 690 milionů korun. Za obě vlny koronaviru se jednalo celkem o 275 tisíc žádostí v celkové částce téměř 3 miliardy korun.