„Uvědomujeme si, že pořízení brýlí není pro mnoho lidí levná záležitost, ale pak je tu skupina lidí se zrakovým postižením, kde už sebelepší brýle prostě nestačí a tam jsou náklady na kompenzační pomůcky v řádech tisíců až desítek tisíců,“ říká ředitelka společností Dioptra optik Veronika Hušková.

Proto v Plzni navázali partnerství se školou pro děti se zrakovým postižením, jejímž žákům už předali několik přístrojů se speciálním výstupem pro zrakově postižené.

„Zároveň jsme byli hlavním sponzorem charitativního golfového turnaje ve spolupráci s klubem báječných žen Lions Club Plzeň Ladies, kde se v projektu Lví očko zachytávají bezkontaktním vyšetřením první zrakové vady dětem již ve školkách. Společný výtěžek turnaje jsme věnovali dětským pacientům oční kliniky FN Plzeň,“ vysvětlila ředitelka, která zmínila ještě jednu charitativní záležitost.

Obětavá maminka 

„Další podporu, která přerostla v přátelství, máme s nadaným a milým chlapcem Míšou Chanasem, kterého jsme poznali na ZŠ pro zrakově postižené v Plzni, a nyní již Míša studuje v Praze na střední škole. Jeho maminka je velice obětavá, rozhodla se, že nenechá Míšu samotného na internátě, ale přesunula se s ním do Plzně. Opustila zázemí v Mariánských Lázních a začala nový život v podnájmu a s novou prací,“ ocenila Veronika Hušková.

„Mimo to již několik let vedeme projekt po boku organizace PřesHranice - Brýle dětem, seniorům a sociálně slabým na Zakarpatské Ukrajině, kde dvakrát ročně, pokud nám to nepřekazila pandemie covid, děláme sreening zraku a následné zhotovení brýlí dětem ve školách v odlehlých oblastech mimo města, kde je tato péče zcela zanedbaná a mnohdy jsme objevili děti, které neuměli psát ani číst právě proto, že vlastně neviděli. Jaké to pak bylo překvapení a radost pro všechny, když poprvé nasadili brýle,“ doplnila úctyhodnou zkušenost ředitelka.