Nejvýznamnější pokles zaznamenal okres Plzeň-jih, kde byla v červnu nezaměstnanost jen 2,2 %. Jižní Plzeňsko má také nejnižší nezaměstnanost v kraji. O práci se zde uchází 1041 lidí.

Oproti němu severní Plzeňsko má po Tachovsku (3,7 %) druhý nejvyšší podíl nezaměstnaných – 2,9 %. Uchazečů je zde 1491.

Plzeň-město je s 2,4 % nezaměstnaných pod krajským průměrem. Podíl se stejně jako v okrese Plzeň-sever oproti minulému měsíci nezměnil. V Plzni bylo v červnu evidováno 3495 uchazečů o zaměstnání.