„Není možné, aby to platilo hned po dvou měsících. Týká se to toho, kdo je v evidenci minimálně rok, nebo neodpracoval rok v posledních třech letech. Zároveň to ale předpokládá dostatek míst pro uplatnění,“ vysvětluje Magdalena Čadová z plzeňské pobočky Úřadu práce ČR.

V současné době tu uzavírají rámcové smlouvy s realizátory veřejné služby. Zda počet míst bude odpovídat počtu uchazečů, kteří mají tuto povinnost, zatím jasné není.

Kdo bezdůvodně veřejnou službu odmítne, může být vyřazen z evidence Úřadu práce a ten mu tak nebude platit zdravotní ani sociální pojištění.

„Je to těžké odhadnout. Pokud napadne sníh, pozic na úklid bude mnohem více. Snažíme se také nabídku rozšířit o různé pomocné práce pro neziskové organizace, které byly kdysi vykonávávány v rámci civilní služby,“ uvedla Čadová.

Nezaměstnaní by tak například mohli pracovat v nemocnicích či domovech důchodců. Problém je ale v tom, že k tomu potřebují mít odpovídající kvalifikaci.

Místa většinou poskytují obce a v Plzni úřady jednotlivých obvodů. Nabídnout je ale může i soukromá firma. „Může to klidně být třeba s. r. o.. Vždycky ale musí platit, že to je práce veřejného charakteru,“ doplňuje Čadová.

Změna koncepce veřejné služby může pomoci například Diecézní charitě Plzeň (DCHP). „Máme s tím dobré zkušenosti, například v Chebu, kde nám lidé v rámci veřejné služby pomáhali s úklidem veřejných prostranství. V Plzni tolik příležitostí není,“ říká ředitel DCHP Jiří Lodr. Uvítal by, kdyby veřejná služba měla podle novely charakter zaniklé civilní služby. „Velmi nám chybí. Znamenalo by to pro nás obrovskou podporu,“ dodává ředitel Lodr. Další novinkou pro nezaměstnané lidi jsou od loňského září takzvané check pointy, na nichž se budou muset pravidelně hlásit. „Tato místa budou na vybraných poštách v regionu. Uchazeči na ně musí dorazit jednou i vícekrát týdně. O tom, kdy a kam mají přijít, se dozvědí na pobočce Úřadu práce,“ sděluje Čadová. Opatření má podle výkladu zákona zabránit práci načerno.

Na Úřad práce teď kromě nezaměstnaných chodí i lidé, kteří pobírají sociální dávky, jež dříve vyplácely obce a městské obvody. „První den se nám podařilo zvládnout tak, aby lidé nemuseli dlouho čekat,“ konstatuje Čadová.

„Úřednice byly milé. Ani to dlouho netrvalo. Mohli by tu ale poblíž udělat nějakou zastávku. Je to pěšky docela daleko,“ říká Plzeňanka Alena, která si dříve pro dávky chodila na úřad v Doubravce, kde bydlí.