V červenci by však podle Tomáše Moravce z plzeňského kontaktního pracoviště úřadu práce mohla nezaměstnanost opět mírně vzrůst.

Během letních měsíců se totiž na Úřad práce přijdou registrovat také čerství absolventi škol. Právě na ně je v Plzeňském kraji zaměřen nový projekt financovaný z peněz Evropské unie Portfolio absolventa. První uchazeči o zaměstnání by do něj měli být podle informací plzeňského Úřadu práce zařazeni v září.

„Absolventi při hledání zaměstnání potřebují praxi, ta jim však často chybí. Někteří také potřebují poupravit dosavadní vzdělání," přibližuje situaci mladých lidí na trhu práce vedoucí referátu projektů EU Pavla Janovská. Právě s tím by jim měl projekt určený uchazečům o zaměstnání do 30 let pomoci.

Jeho součástí je totiž také praxe, během níž bude účastník projektu až jeden rok pracovat u některého ze státních subjektů. Za to bude pobírat mzdu hrazenou z finanční dotace projektu.

Tato spolupráce se úřadu osvědčila už při projektu zaměřeném na návrat žen do pracovního života po rodičovské dovolené. „Ženy se v práci osvědčily, a tak zde zůstaly pracovat i po skončení projektu," říká Janovská.

Kromě praxe projekt nabízí také rekvalifikační kurz administrativní pracovník, který je též orientovaný převážně na praxi. Projekt by během následujících dvou let mělo absolvovat 340 lidí z Plzeňského kraje, zúčastnit se jej mohou všichni nezaměstnaní absolventi bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání.

Na podzim začne také projekt Využijme zkušeností, který má při hledání práce pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem starším 45 let. Právě ti podle statistik úřadu práce tvoří 40 procent všech uchazečů o zaměstnání. Projít by jím mělo 420 lidí.

Oba dva projekty mimo jiné zahrnují také kurzy finanční gramotnosti. „Je to novinka, kterou v rámci projektů nabízíme. Věříme, že lidem toto vzdělání usnadní i orientaci v běžném životě," říká Janovská, podle níž mají se znalostmi v této oblasti problémy nejen starší lidé, kteří často do zaměstnání nastupovali ve zcela jiné době, ale i čerství absolventi středních škol.

O tom, zda bude uchazeč o zaměstnání do některého z projektů zařazen, rozhodují zprostředkovatelky práce, s nimiž je nezaměstnaný v pravidelném kontaktu.