Zároveň má tento projekt zabránit pokračujícímu záboru zemědělské půdy. Lokalita je podle ministerstva vhodná pro výstavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů. Diskutuje se o tom, že by tam mohla vyrůst obří továrna na výrobu baterií do elektromobilů.

„Plzeňský kraj bude vládě nápomocen a bude se snažit pro naplnění cíle revitalizovat línský brownfield na prostor určený pro podnikání aktivně pracovat,“ řekl hejtman Rudolf Špoták. Příprava počítá s demolicí veškeré letištní infrastruktury a přípravou zóny o celkové maximální rozloze až 391 ha. Celkové náklady v následujících 4 letech lze odhadnout na 9 miliard korun.

„Automobilový průmysl, který je pro Českou republiku klíčový, prochází transformací. Většina automobilek staví svou budoucnost na elektromobilech. A s očekávaným růstem elektromobility je spojen prudký nárůst poptávky po bateriích, pro Česko je tedy nezbytně nutné držet s tímto vývojem krok,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Automobilový průmysl v ČR se aktuálně podílí až na desetině českého HDP a na průmyslové produkci téměř ze čtvrtiny. Zaměstnává 180 000 lidí přímo a 500 000 nepřímo. Plánovaný projekt revitalizace a výstavby podnikatelského parku v Líních u Plzně však případně umožní využití i k jiným projektům než těm z automobilového průmyslu. „Spolupráce s významnými technologickými partnery, kteří by se zde mohli usadit, slibuje výrazný ekonomický přínos a nová pracovní místa v ekologické výrobě s vysokou přidanou hodnotou,“ dodal Síkela.