„S podnikáním jsem začal počátkem roku 1992, dohodl jsem se ze zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru, tou dobou už skomírajícího podniku bývalé STS (poté Opraven zemědělských strojů), kde jsem pracoval jako vedoucí skladu dílů na motorová vozidla a zemědělskou techniku. Před tím jsem jezdil jako zásobovač s Avií po celém Československu, takže i díky tomu poté co jsem začal podnikat jsem mohl uplatnit kontakty získané ve výrobních závodech. Ještě s jedním kolegou jsme si sklady pronajali, půjčili si peníze – tenkrát bylo nutné složit sto tisíc korun, které jsem pohromadě nikdy neviděl a založili firmu se stejným názvem jaký má i dnes. Koncem roku jsme se se společníkem rozdělili a dále jsem pokračoval jako jednatel už já sám se třemi zaměstnanci,“ vzpomíná na začátky Jaroslav Chmel, jednatel společnosti RENTAX Cheb.

Díky jeho zkušenostem se sortimentem nutným na opravy a údržbu „velkých“ aut, díky jeho houževnatosti a chuti s učit novým věcem za pochodu, se firmě celkem dařilo a v roce 1995 koupil areál bývalé OSEVY na Zlatém vrchu, kde od roku 1997 začali dělat i servis.

„Doba, kdy jsem s podnikáním začínal je s tou dnešní vlastně neporovnatelná. Na začátku určitě nebyla zdaleka taková konkurence jako dnes a zákazníků bylo nesrovnatelně víc, protože stále tehdy ještě fungovaly ty známé státní podniky jako třeba ESKA, KOVO, Dopravní podniky, Státní statky, JZD a tak dále,“ vyjmenovává podnikatel s tím, že loňský rok byl s ohledem na situaci ve světe a různá opatření plná restrikcí, o trochu slabší, jak předchozí léta.

„Ale troufnu si říct, že naše odvětví musí běžet i v těžkých dobách, a tak jsme nebyli postiženi jako některá jiná odvětví a služby. Vůbec se nedokážu vžít do kůže těchto podnikatelů,“ uvažuje pan Jaroslav.

Oslavy výročí jako utužení kolektivu 

Zajímavostí je, že datem založení firmy RENTAX Cheb byl 27.duben 1992, což vychází na svátek jednatele. „Oslavy výročí jsme dělali až na ty výjimky teď prakticky každý rok, aby se tužil kolektiv. V naší firmě momentálně pracuje 16 lidí, bylo nás i 26, ale jeden servisní provoz jsme v roce 2016 museli uzavřít z důvodu nedostatku zaměstnanců. A bude hůř. Řemesla skomírají, ale to je na úplně jiný článek,“ říká jednatel rodinné regionální firmy.

A jaké jsou podle něj důležité vlastnosti úspěšného podnikatele?

„Určitě je nutné řídit se prostým selským rozumem, což u mě vychází z toho, že mám k tomuto poslání velkou úctu. Myslím, že sedlák, který si nedovedl spočítat a plánovat svoji práci, nemohl dobře fungovat. A za druhé: Chci mít pořád přehled o dění ve firmě, jak v administrativě, tak finančních tocích, a hlavně nikdy nikomu nedlužit! No a v neposlední řadě je nutná pokora, a to jak ke svým zaměstnancům, tak zákazníkům,“ uzavírá s tím, že už brzy plánuje předat podnikatelské žezlo synům, kteří už ve firmě dlouho působí a věří, že jeho potomci budou mít chuť a sílu bojovat dál.